Добрич Общество

Новата Наредба за обществения ред в Добрич забранява отваряне на тротоарни шахти без разрешение

Общинският съвет на Добрич прие нова Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда. Действащата досега наредба е приета през 2012 година. Тъй като много текстове от нея са вече неприложими или се намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната, бе взето решение тя да се отмени и да се приеме нова.

В залата общински съветници коментираха, че новата Наредба е законосъобразна и напълно отговаря на новите изисквания. При гласуването документът бе приет с 33 гласа „за“ и 1 „въздържал се“. Зорница Михайлова посочи, че е удовлетворена от приемането на предложението в Наредбата да се включи забрана да се отварят без разрешение тротоарните шахти, а ако се отворят, те да бъдат обезопасени и сигнализирани.

Вижте част от забраните и предвидените в Наредбата глоби:

Чрез документа се забранява повреждането или унищожаването на пътни, тротоарни и площадни настилки, алейната мрежа, озеленени площи, детски площадки, декоративни пешеходни плочници, както и на всички останали елементи на градската инфраструктура. При нарушения на виновните лица се налага административно наказание глоба в размер от 1000 до 3000 лева.

Забранява се поставянето на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни агитационни материали и други подобни извън определените със заповед на кмета места. Най-голяма е глобата, ако съответните материали са над 50 броя – 1000 лева.

Забранено е викането, пеенето, използването на музикални инструменти в междублокови и улични пространства на открити обществени места и открити частни имоти. Забранена е употребата на алкохол, спиртни напитки, вино и бира извън функциониращите за тази цел заведения за хранене и развлечения и при провеждане на публични мероприятия. Не се разрешава спане по пейки или на земята в паркове, градини, ЖП гари, автогари и други обществени места, както и скандали, държание или поведение, нарушаващи морала и добрите нрави. Глобите са в размер от 100 до 500 лева.

Забранява се и рязането на дърва с технически средства, излъчващи шум на по-малко от 300 м. отстояние от най-близките жилищни сгради и зони за отдих и възстановяване с изключение на дейности, разрешени от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система. Тук глобата е от 100 до 2000 лева за физически и юридически лица.

Забранява се просията на обществени места и в административни сгради – санкцията е 20 лева. Не се разрешават залагания, в противен случай се налага глоба 300-500 лева.

Забранява се хвърлянето, възпламеняването, изстрелването или задействането по какъвто и да е начин на пиротехнически изделия във водоснабдителната и канализационната система, английските дворове на сградите, контейнерите за твърди битови отпадъци, зелени отпадъци и тези за разделно събиране. При нарушаване на разпоредбите виновните лица се глобяват с 50 лева.

Забранява се внасянето и употребата на алкохол, спиртни напитки, вино и бира в учебни, възпитателни, здравни и лечебни заведения, в общежитията, в закрити спортни съоръжения. Санкцията тук е от 300 до 500 лева.

За писане, драскане, рисуване и увреждане на фасадите и оградите на обществените сгради, паметниците, културните ценности, пътните знаци и пътните съоръжения глобата е до 500 лева. 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *