Водещи новини - дясно Добрич Общество

Днес Общинският съвет на Добрич гласува бюджета за 2021 година в размер на 84,8 милиона лева

Проектобюджетът на Община град Добрич за 2021 година в размер на над 84,8 милиона лева ще бъде дискутиран и гласуван днес на сесия на Общинския съвет. Планираните местни приходи за тази година, посочени в презентацията на документа, са над 30,2 милиона лева, а приходите от държавни дейности са 54,6 милиона лева.

На заседанието ще бъде разгледана още Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 година. Дневният ред включва и отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2020 година, както и приемане на нова за настоящата година.

Ще бъде гласуван нов размер на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич. Предлага се то да бъде 3550 лева месечно.

Общинските съветници ще разгледат Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич. В дневния ред на сесията е залегнала и докладна записка за промени в Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население 2019 – 2023 г.

Ще бъде гласувана Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2021 г. Ще бъде приет Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за 2020  г. и План за действие през настоящата година.

 Ще бъде обсъдено предложение за създаване на Фонд „Поддържане и ремонт на обекти недвижима общинска собственост“, както и за изграждане на паметник на кап. Димитър Списаревски.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *