Водещи новини - дясно Здраве Общество

Ясно е как ще се гласува на 4/04/2021 в Националния вот за Парламент

снимка: Getty Images

От Министерство на здравеопазването са готови с указанията за провеждане на изборите за народни представители в
страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна
епидемична обстановка във връзка с COVID-19.

Какви ще са мерките и действията по отношение на избирателите в избирателната секция:

 • Избирателите трябва да носят защитна маска за лице, която да покрива носа и устата. Ако избирателят няма защитна маска за лице следва да му бъде предоставена на
  входа на сградата, в която се помещава избирателната секция.
 • Създаване на организация по недопускане струпване на избирателите пред и в избирателната секция. Да се спазва физическа дистанция от поне 1,5 м. както между избирателите, така и с останалите участници в изборния процес.
 • Дезинфекциране на ръцете при влизане в сградата, в която е поместена избирателната секция и/или на входа на избирателната секция. За времето на пребиваване в сградата избирателите трябва да избягват да докосват повърхности, доколкото е възможно.
 • След гласуване, напускане от избирателите на сградата на избирателната секция следва да се осъществява възможно най-бързо.
 • Достъпът на избирателите до избирателната секция се организира, така че да не се допуска струпване вътре и пред съответната секция и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 • При удостоверяване на самоличността на избирател, той сам показва своята лична карта и я поставя на масата/банката, където е разположена избирателната комисия.
 • За да бъде идентифициран, избирателят ще бъде инструктиран да свали защитната маска за кратко време като спазва разстояние поне 1,5 м. от членовете на секционната избирателна комисия. След идентифициране, избирателят поставя маската си
  правилно, като покрие носа и устата си.
 • Избягване на физически контакт с членовете на секционната избирателна комисия, докато избирателят се подписва в избирателния списък и когато взема и предава бюлетината. Доколкото е възможно, химикалките, които ще се използват от
  избирателите за подписване, да бъдат подредени така, че избирателят да може да вземе сам, без да има пряк контакт с членовете на секционната избирателна комисия, под техен надзор и ръководство. След употреба, използваната химикалка се
  дезинфекцира.
 • При използване на машина за гласуване избирателят извършва дезинфекция на ръцете си непосредствено преди процеса на гласуване с осигурен за целта дезинфектант.

Корекция във ваксинационния план – включват и всички участници в Избори ’21

За правилна употреба на защитна маска за лице трябва да се спазват следните инструкции:

 • Преди поставяне на маската ръцете се измиват със вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце
 • Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна
 • След сваляне на защитната маска ръцете незабавно се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 • Веднага след сваляне защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци
 • Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни или е с нарушена цялост
 • Защитната маска за еднократна употреба не се носи повторно след сваляне

Нова корекция на фаза ΙΙΙ: Включват в плана за имунизация и медиите отразяващи на живо Избори 2021

Пълно съдържание на Указанията за провеждането на предстоящия изборния процес в условия на ковид-пандемия, в приложения файл ↓

МЗ-заповед-избори-2021-указания-за-провеждане

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *