Бизнес Общество

Какво най-често шефът пропуска да осигури на служителя си в област Добрич

Доста често, улисани в динамичния поток от ангажименти, работодателите – къде съзнателно, къде – не, пропускат да обърнат внимание на определени детайли от работната атмосфера на служителите си. В условия на пандемия, ограничителни кризисни мерки и призиви за дистанционен режим на работа, не са рядкост случаите, в които шефове на фирми в региона допускат рискови ситуации за здравето на работещите в компанията/фирмата си.

От Дирекция “Областна инспекция по труда” в Добрич напомнят  на работодателите, че са длъжни:

Да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите от неблагоприятните климатични условия. Изискванията към работните места при тежки условия са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

При работа на открито работодателят е длъжен да се съобразява с подадените червени и оранжеви кодове за опасни метеорологични условия – снеговалеж, дъжд, вятър, ниска температура, мъгла. Да прецени доколко тези неблагоприятни климатични условия могат да застрашат живота и здравето на работниците му и да вземе съответните мерки. Такива могат да бъдат промяна на работното време, въвеждане на по-чести почивки, промяна на типа работа, като се възлага такава, която е по-безопасна при дадени условия, осигуряване на подходящи лични предпазни средства или средства за колективна защита, на помещения с условия за възстановяване на топлинния баланс на организма и т.н. Всички тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места, а именно:

  • – създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
  • – създаване на подходяща организация на работните места;
  • – осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от преохлаждане и измръзване в случая;
  • – осигуряване на подходящо работно облекло;
  • – осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма, в случая с източник на топлина;
  • – осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
  • – осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В Наредбата за минималните изисквания за микроклимата са описани също оптималните и допустимите минимални и максимални стойности на температурата на въздуха в студения и топлия период на годината при лека, средно тежка и тежка физическа работа в закрити помещения. При ниски температури оптималните стойности варират между 16 и 23 градуса, а допустимите – от 13 до 25 градуса, като по-ниски температури са допустими съответно при тежката физическа работа.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *