Общество

Годишната декларация за облагане на доходите с баркод е публикувана на интернет страницата на НАП

Годишната декларация за облагане на доходите с баркод вече е публикувана на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения, напомнят от НАП Добрич. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg  и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. Подаването на декларацията с баркод става чрез изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офиса на НАП Добрич.

Доходите си за 2020 година трябва да декларират всички добруджанци, които са получили доходи по извънтрудови правоотношения. Срокът за деклариране е  30 април, но тъй като е почивен ден, крайният срок за обявяване на доходите е 5 май. Работилите по граждански договор през 2020 година  подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Годишна данъчна декларация подават земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина

От НАП Добрич напомнят още, че чуждестранните физически лица, които през предходната година са получили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България, също трябва да ги декларират. През миналата 2020  година в офиса на приходната агенция в Добрич са се регистрирали 88 чуждестранни физически лица. Сред регистриралите се чужденци най-много са гражданите на Украйна-46. Поданиците на английската кралица, регистрирали се през миналата година, са 3-ма. В списъка на регистрираните в НАП Добрич чужденци фигурират и 6-ма германци, 2-ма французи, а така също граждани  от Индия, Киргистан, Мароко и др.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци, гражданите могат да  намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и националния телефон на приходната агенция 0700 18 700.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *