Водещи новини - дясно Общество Тервел

Внасят Бюджет 2021 на Тервел в местния парламент

Община Тервел внася в Общинския съвет подготвения Бюджет 2021, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Бюджетната рамка е 17 261 803, като очакваните местни приходи са  7 200 078 лв. Планът за бюджет тази година е с 3 млн. лева по-голям плана за миналата година. Основната причина се крие в по-големия преходен остатък за капиталови обекти, за които общината получи финансиране през декември миналата година, а работата по тях тепърва предстои – обществени поръчки и изпълнение. Завишена е и субсидията от държавата – основно за училищата. В частта за местните приходи има и неблагоприетен момент – намаляване на приходите от наеми на земеделски земи, след  лошата земеделска 2020 година.

Основните цели, заложени в новия общински бюджет:

  • Запазване на  социалната ориентираност на общината – безплатни за родителите детски градини и ясли, незначителна по размер такса за ползване на домашен социален патронаж, разширяване на системата за социални услуги в селата със започване на изграждането на нов център в с.Безмер, ниски данъци и такси, достъпни и безплатни за гражданите културни и спортни прояви, разширяване на услугите, предлагани от медицинския център;
  • Надграждане на действията на общината за осигуряване на по-добри условия за гражданите и бизнеса чрез инвестиции в ключова инфраструктура – изграждане на инфраструктура на малък новообразуван жилищен квартал в гр.Тервел, основен ремонт на пътната настилка на няколко километра от уличната мрежа на различни населени места в общината, финансово подпомагане на ВиК оператора, за да не се допусне лошото финансово състояние на последния да повлияе негативно върху условията  за водоподаване в Община Тервел;
  • Подобряване на инфраструктурата за спорт и отдих в различните населени места на общината;
  • Разширяване на системата от комунални дейности , предлагани от община Тервел и надграждане на обезпечеността й с активи : подготовка за увеличаване на обхвата на  организирано сметосъбиране от обхващане на 72,5 % от населението в общината към началото на 2021 г.  до достигане на 95,5 % обхват към 01.01.2022 г.
  • Увеличаване на обхвата на  разделно сметосъбиране;
  • закупуване на активи за подпомагане на дейностите на общината при аварийни ситуации, решаване на екологични проблеми, свързани с почистване и рекултивация на сметища;
  •  Запазване на тенденцията за ежегодно увеличаване на възнагражденията на заетите във всички  бюджетни звена на издръжка на Община Тервел;

•            Продължаване на тенденцията за ниска задлъжнялост ,финансовата устойчивост и стабилност на общината;

•            Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинския бюджет;

•            Привличане на средства от външни спрямо общинския бюджет източници за разрешаване на приоритетни за общината проблеми в сферата на инфраструктурата и заетостта.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *