Бизнес Водещи новини - дясно Общество Тервел

Кметът на Тервел несъгласен съветници да участват в комисии за обществени поръчки

Кметът на Тервел инж. Симеон Симеонов не е съгласен с решение на Общинския съвет /ОбС/, с което е задължен да включва общински съветници в комисии за разглеждане и оценка на оферти за избор на изпълнители на обществени поръчки, изготвени и обявени от Общината. Това става ясно от докладна записка на председателя на ОбС Мария Гочева за разглеждане на върнато от кмета за ново обсъждане решение, взето на последното заседание на местния парламент на 28 януари т. г.

В писмо Симеон Симеонов определя частта, с която се задължава да включва в комисиите за обществените поръчки съветници, като незаконна и нецелесъобразна. Кметът посочва, че според Правилника за организацията на ОбС, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация общинският съветник има право да предлага включително в дневния ред на заседанията разглеждане на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения. „Тази норма не може да бъде основание за целесъобразно решение, което касае прилагането на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагането на ЗОП и процедури за законосъобразно възлагане на обществени поръчки в съответствие с приложимата нормативна законова и подзаконова нормативна база”, посочва Симеонов.

Мотивите му за нецелесъобразност са: „… законодателят е вменил отговорността за назначаването на членовете на комисиите по ЗОП изцяло на възложителя и всяко вмешателство в подбора на членовете на оценителните комисии, което не произтича от законово изискване, нарушава правата на възложителя да определи сам, по силата на своята отговорност, експертите, които ще му осигурят законосъобразно възлагане на обществените поръчки, в частта им за избор на изпълнител по вече обявена обществена поръчка”.

В проекта за решение в докладната записка председателят на ОбС Мария Гочева предлага съветът да потвърди решението от предното заседание в частта му относно задължаването на кмета на Община Тервел да включва общински съветници в комисии за разглеждане и оценка на оферти в обществени поръчки, изготвени и обявени от Общината.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *