Общество Тервел

Как бюджетът на Община Тервел ще се отрази на гражданите

Как и с какво общинският бюджет ще се отрази на гражданите на община Тервел информират от администрацията.

– Данъците остават на същото ниво, не се променя и такса смет;

– Безплатни за родителите ще бъдат детските градини и ясли;

– Запазва се на ниско равнище таксата за месечно ползване на домашен социален патронаж – 40 лв. месечна такса, като Общината дотира дейността;

– Ще започне изграждането на още един център за социални услуги с филиал на патронаж – в с. Безмер;

– Ще се запази тенденцията за много съществено финансово подпомагане на Медицинския център, за да могат гражданите да имат достъп до медицински услуги, а в с. Безмер ще се изгради нов сектор за лекарски и зъболекарски дейности с чакалня , манипулационна и санитарни възли;

– Актуализират се трудовите възнаграждения на заетите в звената на бюджетна издръжка и кметствата;

– Осигуряват се субсидии за спортните клубове и се подобрява материалната база на стадиона в Тервел;

– Предвидени са средства за безплатни за гражданите културни прояви;

– Всички активи на ВиК системата на Общината се предоставят за стопанисване на оператора – ВиК дружеството в Добрич, с подразделение в Тервел;

– Ще се подпомогне със закупени от Общината строителни материали ВиК операторът, за да се ремонтира водоемът в Тервел и да се ограничат неудобствата за гражданите при аварийни ситуации;

– Ще бъдат закупени 70 контейнера, за да се подготвят от началото на 2022 за включване в системата на организирано сметосъбиране още 12 населени места;

– Ще се ремонтират улици в селата Безмер, Зърнево,Попгруево, Градница, Бонево, Каблешково, Орляк и в гр. Тервел (за Тервел е предвидено и преасфалтиране на пътеката в парка, която води към ресторант „Алгара“);

– Ще се подобряват условията за работа и за децата в детските градини – предвидено е закупуване на нови креватчета с дюшечета за детските градини в селата, конвектомат за кухнята-майка в Детска градина №3 в Тервел, видеонаблюдение и легълца за ДГ №2, подови настилки за яслата, редица текущи ремонти в детските заведения;

– Ще се подпомогнат училищата с недостиг от суми за закупуване на безплатни учебници и за маломерни паралелки;

– Ще се направи нова открита спортна площадка в защитеното училище в с. Нова Камена;

– Ще продължи подпомагането на Центъра за подкрепа за личностно развитие и за провеждане на лятна ваканционна общинска програма;

– Ще започне проектиране и изграждане на етап от улична инфраструктура и комуникации за новообразуван квартал в северната част на Тервел, в който има обособени жилищни парцели за закупуване от граждани и има желаещи да ги закупят;

– Ще се ремонтира вътрешната зона на площад „Старият дъб“ и ще се монтира паметник на Васил Левски;

– Ще се изгражда сграда за ритуали и тържества в с. Зърнево;

– Ще се изгражда нова покривна конструкция на ритуалния дом в Тервел;

– Ще се купува уред за нови процедури във физиотерапията;

– Ще се изготви проект за обособяване на помещения за аптека в сградата , която ползват Медицинският център и личните лекари;

– Ще започне проектирането за преустройството на бившия партиен дом в жилищна сграда;

– Ще се работи по още кътове за отдих и спорт в селата и в Тервел;

– Ще се направи технически проект за привеждане в норми на язовир „Оногур“;

– Ще се осигурят средства за завършване на разкопките на сградата на базиликата в крепостта ‚Палматис“.

Внасят Бюджет 2021 на Тервел в местния парламент

Ще се търсят всякакъв тип възможности за външно финансиране за приоритетни обекти, за заетост и квалификация на безработни лица и за да се допълни ограничения ресурс на общинския бюджет. Ще се търсят и възможности за вътрешни реорганизации и оптимизация на разходите, в допълнение към перманентните дейности по събиране на вземанията от длъжници. Не се предвижда ползване на нови кредити, с изключение на традиционните т. нар. мостови кредити, с които се правят окончателните плащания по проекти с европейско финансиране, след което кредитите се издължават с парите, признати от програмите като законосъобразни разходи на Общината.

Общинският бюджет е направен като финансов инструмент, който да подпомогне много широка група от хора и да осигури добра инвестиционна активност на публичния и частния сектор в общината, без да трупа дългове, които да тежат на поколенията, идващи след нас.Дълговете на общината са тези, без които не може – за задължителни съфинансирания на изградени активи – пречиствателна, претоварна станция за отпадъци и пр. и те ще бъдат погасявани коректно,в съответствие с договорите с финансовите институции – така, както това е ставало всяка година до момента.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *