Водещи новини Здраве

Ремонти и нови сгради за спешната помощ в област Добрич, идват нови линейки

Ремонт на четири бази и строителството на две нови за нуждите на структурите на Центъра за спешна медицинска помощ и филиалите към него ще бъдат извършени в област Добрич.

Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на въпрос на Про Нюз Добрич. От ведомството съобщиха, че преустройство на съществуващата база ще се извърши в Добрич, Тервел, Каварна и Балчик.

В Генерал Тошево и Каварна ще се изградят нови сгради.

Министерството на здравеопазването, в качеството си на конкретен бенефициент, изпълнява проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с основна цел осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за подобряване на качеството и безопасността при оказване на медицинска помощ и за осигуряване на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния. Проектът е с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и срок на изпълнение до 23.10.2021 г., съобщиха от МЗ.

В изпълнение на проекта са проведени обществени поръчка за структурите на ЦСМП и ФСМП към тях. Предстои преобявяване (заради не подадена нито една оферта или подадени оферти, неотговарящи на изискванията, заложени от Възложителя) на обществената поръчка за изпълнение на строително-монтажните и строително-ремонтни работи за:

Обект 1: ЦСМП Добрич

Преустройство на съществуваща база с промяна функционалността на обектите/ помещенията в тях

Прогнозна стойност на обекта: 241 892,24 лв. без ДДС

Максимален срок за изпълнение на обекта: 7 месеца

Обект 2: ФСМП-Тервел

Преустройство на съществуваща база с промяна функционалността на обектите/ помещенията в тях.

Прогнозна стойност на обекта:  150 895,02  лв. без ДДС

Максимални срокове за изпълнение на обекта: 5 месеца

Обект 3: ФСМП-Генерал Тошево

Изграждане на нова сграда със стоманобетонна конструкция

Прогнозна стойност на обекта: 241 866,01 лв. без ДДС

Максимален срок за изпълнение на обекта: 7 месеца

Обект 4: ФСМП-Каварна

Изграждане на нова сграда със стоманобетонна конструкция.

Прогнозна стойност на обекта: 247 951,29 лв. без ДДС

Максимални срокове за изпълнение на обекта: 7 месеца

Обект 5: ФСМП-Балчик

Преустройство на съществуваща база с промяна функционалността на обектите/ помещенията в тях

Прогнозна стойност на обекта: 152 091,71  лв. без ДДС

Максимален срок за изпълнение на обекта: 5 месеца

Обект 6: ФСМП- Каварна- изнесен екип в Шабла

Преустройство и ремонт на съществуващата база

категория на строеж: текущ ремонт

Прогнозна стойност на обекта: 17 187,13 лв. без ДДС

Максимален срок за изпълнение на обекта: 2 месеца

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните и строително-ремонтни работи в спешното отделение на „МБАЛ-Добрич“ АД. Постъпили са оферти – в етап на разглеждане от комисия са. Предвижда се преустройство на съществуваща база с усвояване на допълнителни площи от съществуващи сгради.

Прогнозната стойност на обекта е 464 239,23 лв. без ДДС, а максималният срок за изпълнение на обекта: 7 месеца

Проведена е обществена поръчка за „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на СМР“ за всички обекти на ЦСМП/ФСМП и Спешно отделение на територията на област Добрич. Сключен е договор. Друга обществена поръчка е за избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителни/строително-ремонтни работи“. за всички обекти на ЦСМП/ФСМП и Спешно отделение на територията на област Добрич. Сключен е договор.

По проекта се доставят линейки, както и оборудване. За нуждите на ЦСМП-Добрич са доставени нови оборудвани медицински превозни средства (линейки) – по една за филиалите на спешна медицинска помощ в

Добрич, Каварна, Каварна (изнесен екип в Шабла) и Тервел. Допълнително ще бъдат доставени още 2 линейки, тип В – по една за филиалите в Балчик и Генерал Тошево. Доставена е 1 линейка за интензивни медицински грижи, тип C, за ФСМП-Добрич и предстои доставка на още 1 линейка от същия тип. За нуждите на ФСМП-Добрич е доставена и 1 линейка, тип B, 4×4.

След като приключи обявената обществена поръчка и се сключи договор на ФСМП-Добрич ще бъде предоставена и линейка с повишена проходимост.

III. Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване

Във всяко ФСМП към ЦСМП-Добрич е доставена следната медицинска апаратура и оборудване:

1 МОНИТОР;

1 ТРАНСПОРТЕН ВЕНТИЛАТОР;

2 ИНФУЗИОННА ПОМПА ТИП ”ПЕРФУЗОР” – СПРИНЦОВКОВИ ПОМПИ;

1 АСПИРАЦИОННО УСТРОЙСТВО;

1 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ,

1 ПРЕНОСИМ КОМБИНИРАН ДЕФИБРИЛАТОР, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТДАЛЕЧЕНО МОНИТОРИРАНЕ;

1 ТРОЛЕЙ/КОЛИЧКА ЗА КПР;

1 АПАРАТ ЗА ОБДИШВАНЕ, ТИП “AMBU”;

1 АСПИРАТОР;

1 Хладилник лекарствени средства.

Във всяко ФСМП към ЦСМП-Добрич предстои доставка на медицинско оборудване от недиагностичен тип.

В Спешното отделения в МБАЛ „Добрич“, АД е доставена следната медицинска апаратура и оборудване:

1 МОНИТОР – ЦЕНТРАЛЕН ЗА СЕСТРИНСКИ ПОСТ;

1 PC и два броя PC монитори;

11 бря МОНИТОР;

1 ТРАНСПОРТЕН ВЕНТИЛАТОР

3 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ

2 РЕСПИРАТОР

3 ИНФУЗИОННА ПОМПА ТИП ”ПЕРФУЗОР” – СПРИНЦОВКОВИ ПОМПИ

5 ИНФУЗИОННА ПОМПА ТИП „ИНФУЗОМАТ” – ВОЛУМЕТРИЧНИ ПОМПИ

2 АСПИРАЦИОННО УСТРОЙСТВО

1 ПРЕНОСИМ КОМБИНИРАН ДЕФИБРИЛАТОР, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТДАЛЕЧЕНО МОНИТОРИРАНЕ

3 АПАРАТ ЗА ОБДИШВАНЕ, ТИП “AMBU”

2 АСПИРАТОР

1 СИСТЕМА ЗА ЗАТОПЛЯНЕ НА ФЛУИДИ

2 Хладилник лекарствени средства

3 комплекта Ларингоскоп за деца и възрастни

3 Отоскоп/офталмоскоп

2 Негативоскопи.

За нуждите на Спешното отделение в МБАЛ „Добрич“, АД предстои доставка на медицинско оборудване от недиагностичен тип.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *