Бизнес Общество Развлечение

Въвеждат задължителна регистрация и застраховка за дронове над 19 кг

снимка: idea180.com

Досегашният авиационен оператор “Авиоотряд 28”, извършващ полети със специални предназначения, вече се преименува на “Държавен авиационен оператор”. Това решиха депутатите с гласуваните на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване.

Новоприетите текстове указват, че полетите със специално предназначение се осъществяват от Държавен авиационен оператор – юридическо лице, ръководено от генерален директор, който е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Издръжката на ведомството ще се формира от бюджетни средства, както и от приходи от собствена дейност. С гласуваните промени, разпоредбите на Закона за администрацията няма да се прилагат за Държавния авиационен оператор.

Дейността, бюджетът, активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на авиационния оператор – Авиоотряд 28, преминават към Държавния авиационен оператор. Висящите дела към датата на влизането в сила на закона се продължават от Държавния авиационен оператор до тяхното приключване във всички инстанции. Депутатите приеха, че генералният директор на Авиоотряд 28 ще продължи да упражнява правомощията си и след влизането в сила на закона.

С приетите текстове се уреждат още условията за експлоатация на безпилотните въздухоплавателни средства /БЛС/.

БЛС са всички летателни системи, с изключение на тези, които са с максимално допустимо излетно тегло под 20 кг и с тях се извършват полети за спортни или развлекателни цели. Гласувано бе, че за тях вече ще следва да разполагат със застраховка за отговорност към трети лица, както и с регистрация на оператора.

С гласуваните нормативни промени се въвежда и нова класификация на летищата.

Дава се възможност на някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, в случай че разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение.

За целта следва в 6-месечен срок след влизането в сила на закона собствениците на летателните площадки да подадат заявление за класифициране на летището в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”.

С приетите текстове се допълват и разпоредбите, касаещи авиационната безопасност и авиационната сигурност, свързани с прилагането на европейски регламенти и се определя Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) като компетентният орган по прилагането на въпросните изисквания.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *