Водещи новини - дясно Общество Тервел

Финансова устойчивост и стабилност е основната цел на проектобюджета на Тервел

Както в предходните години така и през тази основната цел на проектобюджет 2021 е запазването на финансовата устойчивост и стабилност на Община Тервел. И през 2021 година приоритет  е усвояването на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, намаляване на безработицата, подобряване облика на населените места, уличната и общинската мрежа, благоустрояването и други. Това се посочва в проекта за бюджет за настоящата година, публикуван в сайта на Общината.

От него става ясно, че се предвижда бюджетът да е в размер на 17 261 803 лева. Взаимоотношенията с централния бюджет са 12 300 990 лева. От тях 9 547 390 лева са обща субсидия за делегирани от държавата дейности. Общата изравнителна субсидия е 1 685 900 лева. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища сумата е 187 000 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи – 880 700 лева.

Собствените приходи в бюджета са формирани в размер на 2 914 191 лева, като основен дял заемат приходите от собственост, общинските такси и данъчните приходи. В бюджета са включени преходни остатъци от 2020 година в размер на 2 638 719 лева.

Според проекта за бюджет разходите за делегирани от държавата дейности ще са в размер на 10 061 725 лева. Разходите за местни дейности ще са 6 605 025 лева, а за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 595 053 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *