Бизнес Водещи новини - дясно Добричка Общество

Висока събираемост на приходите въпреки пандемията отчита Община Добричка през 2020 г.

Общо данъчните и неданъчни приходи за 2020 година в Община Добричка са в размер на 2 460 845,14 лева. В сравнение със същия отчетен период на предходната 2019 година постъпилите приходи  в отдел „Местни  данъци  и  такси” са със 73  563,79  лева  повече. Въпреки обявеното извънредно положение и удължения срок с отстъпка, при събирането на местни данъци и такси е налице висока събираемост на приходите.

Това става ясно от Годишния отчет за 2020 година за изпълнение на Програмата за управление на Община Добричка. Той е внесен от кмета Соня Георгиева за разглеждане в Общинския съвет. В документа се отчита,  че няма промяна  в ставките и данъчната основа при изчисляване  на  данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци.

От отчета става ясно, че в условията на пандемия Община Добричка е успяла да се справи със собствени средства с допълнителните разходи за управление на кризата. Въпреки затрудненията е приложена комплексна  финансова политика, съобразена с потребностите на  местната общност и  възможностите за генериране на местни ресурси, изразяваща ясно целите и приоритетите в дългосрочен и годишен план за поддържане  на  стабилно финансово състояние. Чрез ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина, са осигурени средства за благоустрояване и усилията са насочени за предоставяне на качествени услуги на жителите на общината. Чрез оптимизация на разходите и реално предвиждане на приходите са обезпечени всички дейности.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *