Общество Тервел

Община Тервел призовава за разделно събиране на отпадъците

Община Тервел полага непрекъснати усилия в посока опазване на околната среда, съобщават от местната администрация. Служителите от общинско звено „Чистота” са пряко ангажирани с дейностите по сметосъбиране, почистване на нерегламентирани сметища и редовно извозване на отпадъците до Претоварната станция в Тервел. Всичко това е свързано с разходването на постоянен финансов ресурс, който се осигурява от местните данъци и такса „Битови отпадъци“ на всеки жител на общината. Разходите за обезпечаване на тези дейности непрекъснато нарастват, поради което общината е въвела системи за разделно събиране на отпадъците. Смятаме, че разделното събиране ще допринесе за намаляване на разходите за извозване, сепариране и депониране на отпадъците, посочват от администрацията.

На повече от тридесет места в града са поставени сини контейнери тип „Бобър“ с обем 1,1 куб м. и зелени контейнери тип „Иглу”. Сините контейнери са за пластмаса, хартия и метали, а зелените – за отпадъци от стъкло. През януари са поставени контейнери за разделно събиране на кенчета. Разделно вече се събират и строителните отпадъци. Пластмасовите капачки от шишета се събират с кауза в металното сърце пред общината. В момента се договаря поставяне на контейнер за текстилни отпадъци. Ежегодно се организират кампании за събиране на стари електроуреди. Контейнерчета за употребявани батерии има в голяма част от учрежденията, в кметствата по селата, в два от офисите на банките и в някои търговски обекти в Тервел. Количествата събран разделно отпадък през 2020 г. се повишават с повече от 1 тон спрямо 2019 г.

Въпреки усилията на общината и на част от гражданите, зачестяват сигналите от тервелчани, които виждат свои съседи (включително и такива, живеещи в  централната част на града) да изхвърлят смесени битови отпадъци и пепел от печки в цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци.

От Общината призовават да се изхвърлят разделно:

• пластмаса, хартия и метали в сините контейнери,

•  стъклен отпадък- в зелените,

•  кенчета – в петте обозначени контейнера в град Тервел,

•  строителни отпадъци, като се заявява с администрацията нужда от контейнер,

•  старите батерии в съответните съдове,

• да се предават непотребните електроуреди чрез организираните ежегодни кампании.

„Правете всичко, което допринася за опазването на околната среда и намалява количеството на отпадъците. Така малките ежедневни усилия, които полагаме, ще имат пряк и незабавен ефект върху заобикалящия ни свят”, посочват от кметството.

От там уточняват, че всички изброени услуги за разделно събиране са изцяло безплатни за гражданите, дори и тези за събиране на строителни отпадъци, което не е обичайна практика в общините.

Непрекъснато се  установява нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци в контейнерите за разделно събиране на отпадъци. В тази връзка от Община Тервел призовават гражданите и собствениците на търговски обекти на територията на община Тервел да подходят отговорно към екологосъобразната система за разделно събиране. От кметството допълват, че са убедени, че обединяването на усилията на общинската администрация, бизнеса и обществеността ще допринесе за едно екологосъобразно и устойчиво управление на разделно събраните отпадъци от опаковки съобразено с действащото законодателство на Република България.

От Общината прилагат списък на площадките за разполагане на сини и зелени контейнери за разделно събиране:

1. ул. „Хан Аспарух” – „Ромпетрол”

2. ул. „Хан Аспарух” – „Триада”

3. ул. „Хан Аспарух” – блокове „Металик”

4. ул. „Хан Аспарух” – блок “Урожай“

5. ул. “Хан Аспарух“ –  блок “Строител“

6. ул. “Гео Милев“ –  ЦБА и пазар

7. ул. “Св. Св.Кирил и Методий“ –  блокове „Зорница“

8. ул. “Св. Св.Кирил и Методий“ –  спортна площадка център

9. ул. “Св. Св.Кирил и Методий“ –  ЦКБ

10.  ул. “Климент Охридски“ –  СУ “Йордан Йовков“

11.  ул. “Цар Калоян“ – ОДК и „Буров 08“

12.  ул. “Цар Калоян“ – Комфорт

13.  ул. “Цар Калоян“ – Аптека

14.  ул. “Хан Аспарух“ –  ДЯ “Кокиче“

15.  ул. “Хан Аспарух“ –  „Марешки”, „Бейлис”

16.  ул. “Отец Паисий“ –  ПГТО “Дочо Михайлов“

17.  ул. “Отец Паисий“ –  Медицински център

18.  ул. “Стара планина“ –  „Орлов”

19.  ул. “Хаджи Димитър“ –  паметник Й.Йовков

20.  кв. “Изгрев“ 61 – детска площадка

21.  кв.“Изгрев“ 61 – блокове ДАП

22. кв.“Изгрев“ 61 – блокове АПК

23.  кв. “Изгрев“ 61 – Италиански цех

24.  кв. “Изгрев“ 63 – спортна площадка

25.  кв. “Изгрев“ 63 – „Колев Трейд”

26.  кв. “Изгрев“ 63 – на пресечката с ул.“Тича“

27.  ул. “Христо Ботев“ – до районен съд

28.  ул. “Н. Вапцаров“ 1

29.  ул. “Хан Аспарух“ –  на бензиностанция “Петрол“

30.  ДГ 2 „Здравец”

31.  Читалище

32.  Детски магазин

33. Селата Безмер, Божан, Жегларци, Зърнево, Орляк и Попгруево.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *