Водещи новини - дясно Общество

Партиите в Добрич не постигнаха съгласие за ръководството на РИК, решава ЦИК

 Областният управител Красимир Кирилов ще изпрати в ЦИК документите за назначаване на РИК, която да вземе решение за разпределение на ръководните длъжности в нея, след на проведените днес консултации политическите партии и коалиции не постигнаха съгласие.

В тях участваха парламентарно представените партии и коалиции – ПП ГЕРБ, Коалиция “БСП – за България“, ПП ДПС, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“, ПП „Воля“, както и Коалиция „Демократична България- Обединение“, която има представители в Европейския парламент.

Красимир Кирилов запозна присъстващите с решение на ЦИК, според което съставът на РИК е с общ брой 15 членове, включително председател, двама заместник-председатели, секретар и членове, като съотношението между партиите и коалициите от партии е, както следва: за ПП ГЕРБ – 5 членове,  за Коалиция “БСП – за България“ – 4 членове; ПП ДПС – 2 членове; Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ и ВМРО“ – 1 член; ПП „Воля“- 1 член; за Коалиция „Демократична България – Обединение“ – 1 член. Тъй като партиите и коалициите, са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на РИК става 14 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на РИК (в случая това е партия ГЕРБ) и РИК става 15 членове“ – посочи Кр. Кирилов.

Предложения с настояване за председателското място направиха ПП ГЕРБ, Коалиция „БСП за България“. Тъй като ПП ДПС настоя за поста секретар на РИК, искана позиция и от коалиция „БСП за България“, ако не отстъпи ПП ГЕРБ, и ПП „Воля“, не бе постигнато споразумение за разпределение на ръководните длъжности – председател и секретар. В хода на дискусията представителите на коалиции „Обединени патриоти- НФСБ и ВМРО“ и „Демократична България – Обединение“, направиха предложения съответно за заместник-председател и член на РИК.

Единодушно представителите на политическите сили приеха разпределението на брой членове в РИК, съгласно Решение № 1966-НС от 28.01.2021 г. на ЦИК и след като не се постигна съгласие за председател и секретар, по силата на горецитираното решение на ЦИК, областният управител Красимир Кирилов обяви закриване на консултациите, като съобщи, че постъпилите документи от политическите сили заедно с протокол от проведените консултации ще бъдат изпратени в Централна избирателна комисия за служебно назначаване на РИК Добрич за предстоящите парламентарни избори.