Бизнес Общество

Бонусна схема за изкупуване на пустеещи гори ако са в съседство с държавни терени в Добричко

снимка: fencit.com

При провеждането на тазгодишната кампания за държавно изкупуване на запустели горски площи, собствениците на гори, които желаят държавата да им ги купи, трябва да подадат заявление до 7 май 2021 г. Предлаганите от Североизточното държавно предприятие начини са два – на място (в СИДП или в съответното горско/ловно стопанство по местонахождение на имотите) или чрез пощенска пратка/ куриер. За територията на североизточна България, документи ще се приемат в сградата на Централно управление на улица „Петра“ 1 в Шумен или в 18 териториални поделения в областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич.

Както от МЗХГ обявиха в началото на месеца, държавата отделя 2 милиона лева през тази година за изкупуването на частни гори, като кампанията стартира от 4 февруари. Сумата ще е разпределена между шестте държавни предприятия, които ще приемат документи от собствениците, а във всяко едно териториално поделение има служител, който ще оказва съдействие на собственици на гори, които желаят държавата да им ги купи.

Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Един собственик може да предложи един или няколко имота, но с площ не по-голяма от 30 декара. Това ще позволи купуването на повече малки по площ имоти. От друга страна, до процедурата ще бъдат допускани и имоти под 1 дка, в случай че такава е площта на имота при възстановяване на собствеността му. Държавата няма да купува гори, които са били предмет на покупко-продажба или заменка през последните 2 години.

УСЛОВИЯТА

Към заявлението, продавачът трябва да приложи копия на следните документи:

  • документ за собственост
  • актуална скица на имота
  • удостоверение за наследници /при починал собственик/

За облекчение на собствениците, от тази година се изисква единствено скица на поземления имот по кадастрална карта или картата на възстановената собственост.

Към документите трябва да е приложен запечатан непрозрачен плик с цената, която собственикът иска за имота. Най-голям брой точки – 30, носи имот, ако граничи с държавни гори. По 15 точки ще се добавят ако площта на масива е до 5 декара. Терените, одобрени на първия етап, ще бъдат оценени от лицензирани оценители. До втория етап се допускат тези, чиято цена, обявена от собственика, е най-близка до тази на оценителя, уточниха от ръководството на СИДП.

От там информираха, че през 2020 г. в Североизточна България най-много заявления за продажба на частни гори са постъпили от собственици в област Търговище.  

Повече информация желаещите могат да получат на телефон 054/ 833 123 или в стопанствата, като на сайта на предприятието могат да открият телефон на служителите от всяко едно поделение отговорни за кампанията.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *