Бизнес Общество

Три информационни срещи организира „МИГ Каварна-Шабла”

Три информационни срещи по отворена процедура с обявен прием за проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.476 по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г. организира „МИГ Каварна-Шабла”, става ясно от съобщение в сайта на Община Шабла.

Присъстващите ще бъдат запознати подробно с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване.

Срещите ще се проведат на 27 януари /сряда/ в сградата на Община Шабла от 16 часа и на 28 и 29 януари /четвъртък и петък/ в сградата на Община Каварна от 16 часа.

При провеждането на срещите ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *