Добричка Общество

На 27 януари ще е първото за годината заседание на ОбС на Община Добричка

Първото за 2021 година заседание на Общинския съвет на Община Добричка ще се проведе на 27 януари, съобщават от местната администрация. В предварителния дневен ред са включени 19 точки.

На вниманието на общинските съветници ще бъдат Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2021 година и Общински годишен план за младежта за настоящата година. Кметът Соня Георгиева ще внесе докладна записка за създаване на социална услуга “Асистентска подкрепа”. Тя ще предложи отчет за изпълнение на решенията на ОбС, възложени на кмета за второто полугодие на 2020 година. Отчет за дейността на местния парламент и комисиите му за същия период ще направи председателят на ОбС д-р Динчер Хаджиев. Той внася предложение относно приемане на основни въпроси за обсъждане в заседанията на комисиите и ОбС през настоящата година.

На съветниците ще бъде предложена до приемат Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година. На сесията се очаква да бъде избран представител на Общината в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ-Добрич” АД на 28 януари. Ще бъде определен редът за провеждане на публичното обсъждане на общинския бюджет за 2021 година. Ще бъдат разгледани отчети за изразходваните средства, представляващи 30 процента от отдаването под наем на общински имоти в селата в общината.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *