Общество Тервел

В Тервел приемат наредба за животновъдната дейност

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Тервел предстои да бъде приета на предстоящото заседание на Общинския съвет /ОбС/. Предложението е на председателя на ОбС Мария Гочева и е публикувано в сайта на Община Тервел.

В доклад на Гочева се посочва, че в изпълнение на разпоредбата на Закона за ветеринарномедицинската дейност общинските съвети трябва да определят с наредба това тяхно задължение. Налице е и изменение на Наредбата за ветеринарномедицинските изисквания към животинските обекти, което налага приемане на наредба, уреждаща въпросите от местно значение.

Наредбата цели регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни, отглеждани на територията на община Тервел, регламентиране на основни права и задължения на собствениците при отглеждането им и спазване на правилата и нормативите за устройство на територията и на санитарно-хигиенните изисквания. Целта е да се създадат условия за хармонично развитие на животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и поднормативни актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството.

В проекта за наредба е определен допустимият брой и вид на отглеждане на селскостопански животни. Разрешеният брой за едно домакинство в границите на населените мета при спазване на санитарно-хигиенните изисквания е както следва:

– Два броя едри преживни животни и приплодите им до 12-месечна възраст, 

– Десет броя дребни преживни животни с приплодите им до 9-месечна възраст,

– Три броя прасета за угояване, различни от свинете майки и некастрирани нерези,

– Два боря еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст,

– Десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо,

– Сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида им.

На територията извън регулацията на населените места се разрешава отглеждането на всички видове животни и птици с разрешението на съответните административни и специализирани органи /ОБДХ, РИОСВ, РЗИ/ при отстояния, условия и брой, отговарящ на изискванията на всички законови и подзаконови нормативни актове.

Във всички населени места на територията на общината се разрешава отглеждането на декоративни птици, рибки и други домашни и/ или екзотични животни от клас птици и бозайници, освен ако за същото не се изисква специално разрешение съгласно действащата заковона и подзаконова нормативна база.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *