Водещи новини - дясно Добрич Общество

В Добрич започна плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г.

От 18 януари започва плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2021 година, съобщиха от общинската администрация. На 1 февруари изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през настоящата година са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2021 г. Дотогава те могат да платят първа вноска за патентния данък за 2021 г. и имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2021 г. с 5 на сто отстъпка.

На 1 февруари изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

От Общината напомнят, че до 31 март тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за миналата година.

Първата вноска за данъка върху превозните средства се плаща до 30 юни. Дотогава е и срокът за първа вноска за данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци. На предплатилите до 05 май 2021 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за цялата 2021 година се прави отстъпка 5 на сто.

            Задълженията се изпълняват доброволно в законно установените срокове чрез плащане:

  • касово – в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.30 часа;

– в касите на Easy Pay в цялата страна;

– в касите на Fast Pay в цялата страна;

– в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

  • безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

                  IBAN сметка       –          BG 06 SOMB 9130 84 10000644

             “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   –  SOMBBGSF

код за вид плащане – патентен данък                                          –  44 14 00

код за вид плащане – такса за притежаване на куче                –  44 80 13

код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти        –  44 21 00

код за вид плащане – такса за битови отпадъци                        –  44 24 00

код за вид плащане – данък върху превозните средства       –  44 23 00

код за вид плащане – данък при придобиване на имущество –  44 25 00

код за вид плащане – туристически данък                               –  44 28 00

  • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

 Справки за задълженията за 2021 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

 Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *