Бизнес Водещи новини - дясно Генерал Тошево Здраве Общество

Повече здраве: С 3 млн. лв. са рекултивирани 54 дка отпадъци в Ген. Тошево

В края на миналата седмица приключи техническата рекултивация на депото в генералтошевския квартал “Пастир”, съобщиха от местната общинска администрация. Техническата рекултивация се реализира по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – град Генерал Тошево“, финансиран с 2 924 567,16 лв. с ДДС. от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

 Реализираните дейности включват рекултивация на съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, разположено в землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка,. Общата площ на натрупаните през годините отпадъци е 76 дка, уточниха от Общината. Целта на проекта е максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха.

Площта, предвидена за рекултивиране беше с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци, припомнят от Община Ген. Тошево.

След “пробутване” на отпадъците, те са обособени в новооформено тяло на депото. Теренът е почистен, изградена и газоотвеждаща система.

С реализацията на заложените в проекта дейности е постигнато намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води. Прекратено е и досегашното разпрашаването на леките фракции отпадъци. От екологична и здравна гледна точка, в настоящия момент новоизграденото тяло се вписва по естествен начин в релефа на околния терен, съществено са намалени рискове за човешкото здраве в общината. От Общината отчитат и подобряване на жизнената среда на населението на територията на общината. Осъществява се и контрол на процесите, протичащи в тялото на депото, които оказват негативно въздействие върху околната среда.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *