Балчик Общество

Асистенти ще обгрижват и подпомагат 46 нуждаещи се в община Балчик

Нова социална услуга се създава в Община Балчик от началото на годината – „Асистентска подкрепа”, съобщават от местната администрация. Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда. Тя ще допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на общината за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Ще се даде възможност на лица, които не попадат в обхвата на Механизъм лична помощ или други социални услуги, предоставяни по проекти, да бъдат обгрижени и подпомогнати в ежедневните им дейности от лица, наети като „социални асистенти”.

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от социален асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Балчик с държавния бюджет за 2021 г., ще даде възможност на 46 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 17 лица на длъжност „социален асистент”.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на деца/ лица от следните целеви групи:

– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

От 14 януари Ообщина Балчик стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и заявления-декларации за желаещи да бъдат наети като „социални асистенти” и „социални работници”, които да администрират услугата.

По подадените заявления ще бъдат изготвени индивидуални оценки от служители на Община Балчик. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от Общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *