Бизнес Водещи новини - дясно Образование Общество

Въвеждат квота за държавно финансиране на студенти със сключен фирмен договор

Напълно или частично, държавата ще заплаща таксите за периода на обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност, както и на работно място след успешното му завършване. Това е предвидено в одобрена от правителството Наредба, уреждаща условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите. За бе оповестено от правителствената пресслужба.

Министърът на образованието и науката ежегодно ще утвърждава списък със специалностите, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет по реда на тази Наредба. Списъкът ще се изготвя по утвърдени критерии:

  • по висши училища
  • според формите на обучение
  • за определен брой студенти, които ще могат да се възползват от пълно или частично държавно заплащане на разходите си за обучение

Министерският съвет, по предложение на министрите, чрез министъра на образованието и науката, ще приема списък с работодатели, регистрирани на територията на страната, които имат право да сключват договори със студентите по реда на Наредбата. В този списък ще бъдат посочвани и специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

Студентите, сключили договор, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в същото време ще трупат стаж при съответния работодател по специалността си. След успешно завършване същите студенти трябва да продължат работа при работодателя си за период не по-кратък от пет години, през който ще получават възнаграждение в размер не по- малко от средната основна заплата в предприятието.

Наредбата се приема в изпълнение на одобрените промени в Закона за висшето образование, като основна цел е да се приложи механизъм за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото чрез стимулиране на обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

Обявено бе също, че МОН ще финансира обучения на преподаватели и нови учебни програми за студентите, които се подготвят за учители.

Нова Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители” ще подпомогне квалификацията на преподавателите с цел прилагане на компетентностния подход в обучението на студентите.

По програмата ще бъдат финансирани университети, които актуализират програмите за подготовка на бъдещите учители и разкриват нови хибридни специалности в областта на педагогиката. Предвиждат се и обучения по приоритетни теми за системата на предучилищното и училищното образование, в т. ч. компетенгностен подход, съвременни и иновативни образователни технологии, предприемачество и интелектуална собственост, приобщаващо образование. Обученията ще бъдат финансирани чрез МОН и организирани на национално ниво. В края на всяко обучение ще се издава сертификат, въз основа на проведен тест и представена актуализирана собствена учебна програма, отразяваща компетентностния и – където е приложимо – интердисциплинарния, подход в обучението (особено в т. нар. „хибридни специалности“).

Чрез изпълнение на дейностите по програмата се цели също да се насърчи екипната работа между преподавателите, подготвящи учители, да се създаде мрежа за споделяне на опит, включително и междууниверситетски центрове. По програмата ще се финансира изработването на наръчник, видео презентации, лекции и ресурси, споделени във виртуална библиотека, подпомагаща подготовката на бъдещите учители. Директно финансиране за университетите е предвидено за изграждането на обучителни центрове и за оборудване на зали за обучения на студентите. Общият бюджет на програмата възлиза на 2 млн. лв. за следващите 2 години.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *