Генерал Тошево Общество

Асистенти ще помагат на 50 нуждаещите се в община Ген. Тошево

Специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа” с капацитет 50 потребители се разкрива в община Генерал Тошево. Това става със заповеди на изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и на кмета на Общината в изпълнение на решение на Общинския съвет.

Социалната услуга включва подкрепа от асистент за:

  • – самообслужване;
  • – движение и придвижване;
  • – промяна и поддържане на позицията на тялото;
  • – изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
  • – комуникация.

Целевите групи са:

  • – лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • – деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Дейностите по предоставяне на социалната услуга се предвижда да започнат на 25 януари т. г.

Желаещите да бъдат включени като потребители подават заявление по образец и придружаващи документи (епикриза, етапна епикриза или ТЕЛК) до кмета на община Генерал Тошево в „Център за услуги в домашна среда“.

18 лица ще бъдат назначени на позиция „социален асистент“ на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на социални услуги в домашна среда. Те трябва да притежават професионална квалификация „социален асистент“, „личен асистент“, „домашен помощник“, „домашен санитар“ или да имат придобит професионален опит в сферата на социалните услуги. Трябва да подадат искане до кмета на Община Генерал Тошево в „Център за услуги в домашна среда“. Крайният срок е 20 януари.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *