Бизнес Водещи новини - дясно Общество

От 2021 г.: При домашен ремонт ще се ползва отстъпка в данъка, но с документ от майстор

снимка- кадър bgonair

Освен начало на Данъчна кампания 2021, от днес влиза в сила и ново облекчение, с което може да бъде допълнително намален данъка върху доходите. Таванът на данъчната редукция е до 200 лв., в случай, че данъчно задълженото лице е извършило ремонт на собствено жилище. Ефектът от това ново облекчение на приходната агенция ще се почувства едва след отразяването на разходната документация в годишната данъчна декларация през 2022 г. 

От днес добруджанци могат да ползват отстъпка при плащане на новите данъци

Домакинствата, които през тази година решат да правят ремонт на жилището си, ще трябва да изискат платежен документ от майсторите/фирмите за извършения труд, за да да могат да го приложат към данъчната декларация през 2022 г., за доходите от настоящата 2021-ва.

По този начин, административното ръководство на данъчната институция се надява да се осветли допълнително сивия сектор в бранша. 

От тази година собствениците, които искат да се възползват от данъчно облекчение за ремонта на жилището си, трябва да имат следните документи:

  • фактури, касов бон или документи за банков превод

Отстъпката важи само за труда на майсторите, но не и за строителните материали. 

При домашен ремонт: Пари за майстора, но не на ръка

Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение, като приспадат от общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв., при наличието на следните условия:

– недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;

– физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;

– подобренията и/или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

– недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предприятието в случай, че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;

– физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му,  разписка, банков или друг документ);

– физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта.

Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.

Когато в нарушение е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Облекчението може да се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, където ще се декларира наличието на всички обстоятелства и условия за ползване на облекчението. За първи път това облекчение ще се приложи при деклариране на доходите за 2021 г. през 2022 г.

ВНИМАНИЕ: Всички данъчния облекчения ще могат да се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително и когато се подава коригираща декларация.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *