Балчик Водещи новини - дясно Общество

Продават на безценица бившата почивна база в Балчик на “Елпром-ЕТ” Добрич

Недвижим имот в Балчик, Профилакториум хотел Електра, е обявен за продажба от съдия-изпълнител.

Имотът се води на “Стопански търговски комплекс” ЕООД и се намира в една от топ локациите на курортния град – в непосредствена близост до Двореца в Балчик.

Частният съдебен изпълнител е обявил двуетажна сграда със застроена площ от 267 кв. м и за правото на строеж върху имота (5144 кв. м) за продажба срещу … 392 616 лева.

На 1 септември 2014 г. в сайта на Министерството на икономиката тогавашният ликвидатор на “Стопански търговски комплекс” ЕООД Владимир Людмилов Цачев пуска обявление за продажба на този имот: „Идеални части от правото на собственост и правото на строеж върху Профилакториум “Електра”- гр. Балчик, представляващ изграден хотелски комплекс на три етажа и сутерен, и двуетажен хранителен блок със ЗП от 1272 кв. м и РЗП от 3520 кв. м, находящ се в терен, представляващ парцел ІV-1400, V-5100, кв.3 по плана на Курортна зона гр.Балчик, с обща площ  от 6500 кв. метра. Имотът е съсобствен, като собственост на “Стопански търговски комплекс”ЕООД (л) са 78% ид. части, с начална тръжна цена от 1 152 800 лева“.

През 2015 г. следващият ликвидатор – Венелин Петров, предлага за продан активите на дружеството, защото последният срок за ликвидация, посочен в Търговския регистър, е 31 декември същата година. Тогава Петров  слага на тезгяха 78% от идеалните части от правото на собственост и правото на строеж в Профилакториум „Електра” в Балчик.

По това време става дума за изграден хотелски комплекс на три етажа и сутерен, плюс двуетажен хранителен блок. Застроената им площ е 1272 кв. м, а общата разгърната площ е 3520 кв. м, плюс съответните идеални части от прилежащия терен с площ  6500 кв. метра. Исканата цена е смешна – общо 770 000 лв., защото тази сума покрива само част от стойността на земята – по 77 евро на квадрат, пише “БАНКЕРЪ”.

“Стопански търговски комплекс” ЕООД е създадено през 1998 г. със заповед на министъра на промишлеността Александър Божков (вече покойник) с цел “обединяване на всички държавни почивни бази и подобряване на оперативното им управление”. С министерска заповед от 1999 г. в капитала на държавната компания е включено правото на собственост върху терен с обща площ от 6500 кв. м и четириетажна сграда със застроена площ от 1172 кв. метра. Имотът е прехвърлен безвъзмездно от тогавашния му собственик – държавното  дружество “Елпром-ЕТ” ЕАД, Добрич, преди то да бъде приватизирано.

Теренът, върху който още през 1982 г. е построена сградата (протокол № 6 от 18 май на Окръжния народен съвет), е преотдаден на Завода за апарати с високо напрежение – гр. Толбухин, за да си вдигне там почивна станция.

През 1984 г., на основание договор между бившия завод и бившия окръжен клон на БНБ – Толбухин, започва съвместно строителство. Сградата е завършена през 1986 година.

В края на 1989 г. е подписан разпределителен протокол между Комбината за апарати с високо напрежение и създадената по това време Толбухинска търговска банка АД. На базата на този документ банката получава собственост върху 20% от завършената сграда и същия процент от земята, а другите 80% остават за комбината.

През 1993 г. Заводът за апарати с високо напрежение се преименува на “Елпром-АВН” ЕООД, Добрич. Издаден е и акт за държавна собственост № 699 от 6 октомври същата година, чрез който се поделят квотите на собственост – от сградата и от терена. По-късно Толбухинска търговска банка АД фалира, изкупена е от Централна кооперативна банка и… разпродажбата на активите ѝ започва.

През 2002 г. частите от сградата в Балчик са прехвърлени от ЦКБ на дъщерното й дружество “ДТБ АКТИВЕ” АД.

Related Posts

  1. Ок, живея съм от 20 г. и повече. В Ваща держава.
    дъща вече на, обаче ще става на 30 г. Добрич и.. Познавам традиции, работила, даници плащала. Но и..

  2. Цветелина says:

    Соц. хотелите ги оставиха да буренясат,за да го продадат за без пари и мутрите да направят луксозен хотел и да дават стаи за по 400 лв. за на нощ, а работниците от енергото да го духат. Частна фирма, от къде на къде ще плащат на работниците си, да ходят на почивка в този хотел

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.