Водещи новини Общество

Водата в област Добрич поевтиня – ще плащаме 3.01 лева за кубик

Крайната цена на кубик вода за битовите потребители през 2021 година в област Добрич ще бъде 3.01 лева. Такова решение взе Комисията на енергийно и водно регулиране /КЕВР/ на свое закрито заседание днес.

Намалението на цената на ВиК-Добрич е с 13% и по отделните компоненти изглежда така: За доставка на вода до потребителите сумата е 1.925 лв., за отвеждане на отпадъчни води – 0.239 лв. и за пречистване на водите за битови потребители – 0.344 лв. Така комплексната цена с ДДС вече е 3.01 лева, вместо 3.46 лева досега.

От КЕВР уточниха за Про Нюз Добрич, че решението на регулатора определя пределната цена на водата. Тя не може да бъде по-висока, но с решение на оператора може да бъде намалявана.

Междувременно ВиК-Добрич внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране аргументирано предложение за цените си през 2021 година. Изпълнителният директор на „ВиК Добрич“ Тодор Гикински по-рано заяви, че смята, че цената на водата трябва да остане на настоящото ниво от 2020 година.

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на операторите в 26 области на страната. Променените цени влизат в сила от 1 януари 2021 година. Намаляват се цените на услугите на 16 ВиК дружества, за 7 дружества цените се повишават, най-значително за София и Разград  – с около 6 %. За част от дружествата няма промяна в цените на ВиК услугите.

„В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата година от приемането на бизнес плановете на дружествата, Комисията е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5 – годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година, при отчитане на допълнителни показатели за изпълнение, а не само на инфлационния индекс за периода от приемането на бизнес плановете.  През 2020 г. Комисията извърши цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г. За първи път в процедурата по изменение на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в бизнес плановете, както и изпълнението на единните показатели за ефективност. Оценяването на дейността на ВиК операторите е извършено с прилагането на единна методика, с което се гарантира равнопоставеност между тях.  Същевременно настъпилата през 2020 г. извънредна епидемиологична обстановка няма отношение към отчетените и постигнати резултати през изминалия тригодишен период 2017-2019 г., респективно няма как да бъде отчетена от Комисията в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. КЕВР няма и нормативна възможност да преустанови и/или забави вземането на решение за изменение на одобрените цени за 2021 г., защото съгласно нормативните изисквания това следва да се направи преди началото на ценовия период, за който се отнасят“, посочват от КЕВР.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.