Добрич Общество

Как ще плащаме местни данъци и такси в Добрич в първия работен ден на 2021 г.

От Община Добрич уведомяват гражданите, че поради годишно приключване в първия работен ден на 2021 година – 4 януари, понеделник, местни  данъци и такси ще могат да се плащат само безкасово.

Дирекция „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани;

Ще бъдат спрени касите на посредниците Easy Pay, Fast Pay, “Български пощи” ЕАД.

Разплащанията ще се осъществяват само безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

            IBAN сметка: BG 06 SOMB 9130 84 10000644 при “Общинска банка” АД Добрич, банков код: SOMBBGSF,

            код за вид плащане – патентен данък  –  44 14 00

            код за вид плащане – в  такса за притежаване на куче  –  44 80 13

            код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти  –  44 21 00

            код за вид плащане – такса за битови отпадъци –  44 24 00

            код за вид плащане – данък върху превозните средства –  44 23 00

            код за вид плащане – данък при придобиване на имущество –  44 25 00

            код за вид плащане – туристически данък –  44 28 00

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *