Водещи новини Общество

„ВиК Добрич“ внесе в КЕВР искане за запазване на цената на водата през 2021 г.

Дружеството „Водоснабдяване и канализация в Добрич“ е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за цените си през 2021 година. От там посочват, че изменението на цените спрямо действащите, е незначително и се отнася само за услугата пречистване за промишлените и стопанските потребители

От компанията съобщават, че на основание Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, и Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с увеличение на цената на електрическата енергия от 01.01.2021 г. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ внесе в КЕВР предложение за изменение на цените на ВиК услуги за 2021 г.  

Предлагат се следните цени:

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м-2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите-2,220

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води-0,272

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.-0,390

Промишлени и стопански степен на замърсяване 1-0,398

Промишлени и стопански степен на замърсяване 2-0,731

Промишлени и стопански степен на замърсяване 3-0,893

Припомняме, че КЕВР предложи нови цени на водата за 26 района на страната, които да влязат в сила от началото на 2021 г. Предложенията на регулатора се движат от поскъпване с 6 на сто до поевтиняване с 22 процента за различните ВиК дружества. Поскъпване на ВиК услугите е предвидено в 7 града. Сред регионите, за които е предвидено поевтиняване, с един от най-големите проценти – около 14%, е Добрич.

Според предложението на КЕВР новата цена на водата в Добрич трябва да бъде намалена от 3,46 лева на 3,01 лева т.е. намалението да е 0,45 лв. Тогава пред Про Нюз Добрич изпълнителният директор на „ВиК Добрич“ Тодор Гикински съобщи, че дружеството ще внесе аргументирано възражение, тъй като смята, че цената на водата трябва да остане на настоящото ниво.

Трябва утре КЕВР да вземе решение за новите цени на водата от 1.01.2021 година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *