Водещи новини - дясно Добричка Общество

МИГ Добричка подписа договор за ремонт на улици и площадки за игра в три села

МИГ Добричка подписа днес пореден административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Договорът е тристранен – между Държавен фонд “Земеделие”, Сдружение МИГ Добричка и Община Добричка, по подмярка 19.2-7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Добричка за периода 2016-2020 г. Срокът за изпълнението на договора е до 30.06.2023г.

Наименование на проекта:

„Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци, община Добричка“

Стойност на проекта: 157 048.00 лв.

Интензитет на помощта: 100%

Проектът включва:

  • Комплекс от дейности, вкл. земни, асфалтови и пътни работи за основен ремонт на настилката на уличното платно; строителен и авторски надзор; за рехабилитация на:

част от улица “Втора” в с. Фелдфебел Денково – от км 0+000 до км 0+281 – 100 м.;

част от улица “Трета” в с. Бенковски – км 0+170 до км 0+380 – 210 м. и

част от улица “Трета” в с.Воднянци от км 0+070 до км 0+260 – 190 м.

  • Инвестиции в изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково и Бенковски. За площадките ще се доставят и монтират спортни уреди, паркови елементи и автономно соларно осветление.

Цели на проектното предложение:

  • подобряване на облика на населените места – Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци в община Добричка;
  • създаване на предпоставки за осигуряване на по-хармонична жизнена среда и достъпност на населението и подобряване качеството на живот в региона;
  • повишаване на икономическата и социална привлекателност в региона чрез рехабилитация на част от уличната мрежа, благоустрояване и обновяване на местата за отдих и спорт.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *