Бизнес Водещи новини Култура Образование Общество Тервел

Въпреки щетите от корона кризата в община Тервел не са вдигани данъци и такси

Изпълнена с много работа, но градивна 2021 година очаква кметът на Тервел

Каква беше отиващата си 2020 година за Община Тервел – кметът инж. Симеон Симеонов пред Про Нюз Добрич:

Инж. Симеонов, отива си една различна година. Каква беше тя за Община Тервел? По какъв начин се отрази пандемията върху приходите на Общината?

Определено беше различна. Минахме през  различните етапи на страха пред непознатата опасност, като паралелно с това знаехме, че сме отговорни и за здравето и живота на много други хора. Опитвахме и въвеждахме различни способи за дезинфекция на обществени места в началните етапи, за да не допуснем масово разпространение на вируса, след това, когато животът през летните месеци се нормализира, вложихме сили и средства в локалните мерки за дезинфекция по детски градини, община  и други общински звена, по най-критичните точки (банкомати, вендинг автомати). Направихме общински проекти за социални мерки – създаване на звено „Патронажна грижа“, което да обслужва заявки на хора от всички населени места, подготвихме проект за безплатен топъл обяд на най-нуждаещите се хора от общината, разширихме работата на всички центрове на социални услуги в Тервел и по селата. Много усилия вложихме и в грижата за Дома за стари хора. Той е единствената ни социална услуга, която се предлага извън домашната среда. За наша радост, за хората в дома се грижи много добре подготвен персонал от хора, които се справиха със задачата си да бъдат на истинската „първа линия“. В края на ноември вирусът се оказа и в нашия Дом за стари хора, но въпреки че имаше заразени и от персонала, екипът на дома се организира бързо и се справи със седемдневните непрекъснати дежурства –  с готовност, с отговорност и понасяйки много ограничения в личен план.

Какви мерки предприе Община Тервел, за да подпомогне бизнеса и гражданите в корона кризата?

Въведохме и мерки за облекчаване на бизнеса – отменяхме и отлагахме различни плащания към общинския бюджет – патентен данък, такса смет, наеми на ползвани общински активи. Мерките обхващат и т. нар. „втори локдаун“, в който сме в момента. Въведохме и способ за плащане на наем на дневна база – за търговските обекти в училищата. Този тип плащане е обвързано с броя на дните, в които в училищата има присъствено обучение. Не сме вдигали данъци и такси, въпреки щетите, които общината понесе. Те не са малко, защото ограниченията доведоха до стагнация във всички икономически дейности и това рефлектира върху приходите от общински такси. Намаляха приходите от технически услуги, свързани със строителството и инвестиционните процеси,  от услуги по гражданско състояние, от данъците, постъпващи в общината при сделки с имоти.

Годината беше тежка и заради сушата. Какви резултати постигнаха стопаните?

Реколтата беше слаба. За всички видове култури. В някои землища малко по-добра, в други – много слаба. Но като цяло – неудачна година за земеделието. Проявихме разбиране и към земеделците и отсрочихме до 30 ноември плащането на наемите за общинските земи. Целта беше да им осигурим време, за да изчакат по-изгодни за тях продажни цени на продукцията – от една страна, а от друга – да получат държавните субсидии в края на годината, с които да обезпечат платежните си баланси и така да имат възможност да платят и наемите си за земи на Общината. Слабата земеделска година обаче рефлектира и върху наемните цени на търговете за наемане на земеделска земя, които проведохме през втората половина на 2020-та. Това ще се отрази зле на бюджет 2021. Той се очертава с много ограничени приходи, а с увеличена база за разходи – увеличават се възнагражденията на заетите във всички общински звена, увеличават се ангажиментите на общината във всички сфери на общинските услуги – чистота, детски градини, здравеопазване, социални услуги. Трябва да се мисли и за инвестиции. Задачата да намериш баланса между приходи , разходи и удовлетвореност на гражданите става все по-сложна.

Какви проекти реализира през 2020 година Община Тервел?

Ние обикновено възлагаме в сравнително кратки срокове нашите обществени поръчки по проектите с външно финансиране, тъй като не ползваме външна помощ за тази дейност. По тази причина проектите, които трябваше да реализираме през 2020 г. и които сега се реализират в общините  – водопроводи и улици по Програма за развитие на селските райони, ние приключихме до края на 2019-та година. През 2020 г. имахме сравнително нискобюджетни проекти – разширение на сектора по физиотерапия в медицинския център („Красива България”), основен ремонт на покрива на Дома за стари хора (Фонд „Социална закрила“), малки проекти, финансирани от ПУДООС, интегриран проект, финансиран от ОПРЧР и ОПНОИР, който включва различни дейности, но най-съществената от тях е осигуряването на 12-месечна заетост на 52-ма души от Тервел и две села в общината, проект „Патронажна грижа“ по ОПРЧРЧ. Започнахме и реализацията на четири проекта за дребномащабна общинска инфраструктура, финансирани от МИГ. В момента текат процедурите по възлагането на обществените поръчки. Имахме и добра Капиталова програма – с основен ремонт на няколко улици в села на общината, покриви на общински сгради, паркинги пред жилищни сгради в гр. Тервел, закупуване на сметосъбиращ автомобил и др. Започнахме и проект за рекултивация на старото сметище на Тервел – вече се извършват строителните дейности, а проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“. Работим и по едно свлачище над язовирната стена на общинския път Безмер-Честименско, за което също имаме външно финансиране с правителствено постановление.

 С какви други постигнати успехи можете да се похвалите?

Тази година, с цел да осигурим заетост на определена група от заети в общината по време на пандемията, а и за да „изпробваме“ творческите си умения, направихме и няколко нови кътове в градския парк и по-богата от обичайното коледна украса. Получи се добре, както показват отзивите на нашите съграждани, и това ни мотивира да продължаваме в същата посока. Нашите населени места имат много зелени площи и места за облагородяване , така че поле за изява на въображения и сръчност има много. Някои кметове на населени места също се включиха в създаване на кътове в селата си. Тези наглед „дребни“ занимания включват много умове и ръце, отнемат много време и носят голямо удовлетворение. Опитахме се в някаква степен да оптимизираме работата на общинските звена, без да намаляваме броя на заетите в тях хора в трудоспособна възраст. Подготвихме и няколко проекта, част от които получиха финансиране, за други очакваме резултат от оценката. Правителството счете за приоритетни пет проекта на Община Тервел – един за изграждане на обществена сграда за нуждите на хората в с. Зърнево и четири , включващи по една улица в четири села. Имахме и интересно преживяване, което също е запомнящо се – в началото на годината умишлен пожар унищожи подземен канализационен колектор край Тервел, като колекторът свързва с пречиствателната станция. Няколко месеца след това вече имаме възстановен колектор, като средствата за това също са осигурени от правителството.

Какви са очакванията Ви за следващата година?

За много работа, но градивна. Такава, чрез която се подобряват много аспекти на живота в Община Тервел. За нови работни места, за постигане на цели, към които са се стремили гражданите.

Какво ще пожелаете на жителите на Община Тервел в навечерието на Коледните и Новогодишни празници?

За много неща, ние, хората , мечтаем. Към много неща се стремим. Но истината е една – ако човек не е здрав, всичко останало губи смисъл. Затова желая на хората от община Тервел и на техните близки и приятели да са здрави. Пожелавам им и да градят и поддържат у себе си умението да оценят мъдро, да прощават на близките си и да се предпазват от грешки, да изпитват радост от труда си, да виждат и се стремят към повече хубави неща!

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *