Бизнес Общество

С 27,5 млн. лв. са финансирани нови проекти през т.г. в област Добрич

От началото на 2014 г. в област Добрич са сключени 502 договора за 235,5 млн. лв., като от тях над 190 млн. са безвъзмездна финансова помощ. Само през 2020 г. са стартирали 374 проекта за 27,582 млн. лв. Това бе обобщено днес от екипа на Областния информационен център в Добрич, по време на онлайн събитие, за отчитане резултатите от изминалите 12 месеца програмен период 2014 – 2020, както и за представяне на част от възможностите за следващия програмен период /2021 – 2027/.

На проведеното онлайн информационно събитие за проактивна работа с медиите бе представен напредъка по Оперативните програми (ОП) и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) на национално и областно ниво, както и постигнатите резултати от дейността на ОИЦ – Добрич през 2020 г.

Искра Димова – експерт „Комуникация, информация и логистика“ представи анализирани данните от изпълнението на ОП за 2014-2020 г., както и само за 2020 г. За този програмен период при планирани над 22 млрд. лева, България е договорила вече близо 20 млрд. лева, или 87% от планираното. С най-много договорени средства са Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС) със 122,53 %, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) с 98,27% и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г (ОПРР) с 91,59 %.

Най-много одобрени проекти има по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Представителите на бизнеса са подписали 329 договора за 6,689 млн. лв., от които 321 проекта са за предоставяне на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на микро и малки предприятия в общ размер на 2 561 740,55 лв. С 10 000 лв. са подкрепени 199 фирми, 53 предприятия са получили европейска подкрепа между 5 000 и 10 000 лв., а 81 предприятия са получили до 5 000 лв. оперативен капитал. Останалите проекти в изпълнение са насочени към подобряване на производствения капацитет, повишаване на конкурентоспособността, засилване на експортния потенциал и повишаване на енергийната ефективност. По този начин фирмите не само оптимизират дейността си, но и се създават условия за устойчив растеж. Пет автобусни превозвачи са с одобрени проекти за осигуряване на оперативен капитал за преодоляване на последствията от COVID-19. за 446 052 лв.

През 2020 г. по ОПРЧР 2014-2020 г. са сключени нови 11 договора на стойност 1,528 млн. лв. Във връзка с пандемията Общините град Добрич, Генерал Тошево, Добричка, Крушари и Тервел са подписали допълнително споразумение за общо 806 000 лв. по Компонент 3 за предоставяне на патронажни грижи на общо 542 възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги. По този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19. Със средства от ОПРЧР 2014-2020 г. са създадени социални предприятия в Крушари и община Добричка, договорени са средства за обучение и осигуряване на заетост; за социално – икономическа интеграция на уязвимите групи; за подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия и др.

Община град Добрич е сключила два договора по ОПРР „Региони в растеж“ 2014-2020 г.:  „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич” за 8 183 546,72 лв. и „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“ за 575 526,49 лв.

Най-много стартирали проекти през 2020г. са по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г., а именно 27 проекта за близо 5 млн. лв.18 проекта са насочени към изграждане, оборудване и модернизация на ферми за аквакултури, инвестиции към намаляване на разходите чрез закупуването на специализирани транспортни средства, подобряване на условия на труд. Общините Шабла и Балчик също изпълняват проекти по ПМДР 2014-2020 г., като в Балчик с европейски средства ще се изгради зона за спорт, отдих и свободно време на площ от 28 дка, а в община Шабла ще се проведе информационна кампания за полезността на продуктите от риба и аквакултури и ще се изгради морски клуб в рибарско селище Кария. 12 собственици на риболовни кораби, двама производители на риба и едно предприятие за преработване на продукти от риболов и аквакултури са подкрепени с европейска средства за преодоляване на последствията от Ковид 19 на обща стойност 581 749,24 лв.

Съгласно подадената информация от ДФ „Земеделие“ – Добрич, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за област Добрич са подадени общо 870 заявления по всички подмерки от програмата от началото на програмния период. 202 е броят на сключените договори с бенефициенти от област Добрич, като договорената подкрепа е в размер на близо 103,4 млн. лв.  За 2020 година са сключени 28 договора в областта на стойност близо 6,8 млн. лева, а са изплатени близо 17,7 млн. лева по 80 проекта по програмата.

Екипът на ОИЦ-Добрич ще изпрати една успешна година, независимо невъзможността за провеждане на присъствени събития. Проведоха се и множество онлайн срещи за представяне на актуални процедури, повечето свързани с преодоляване последствията от COVID-19. Независимо обстановката в страната близо 800 потенциални бенефициенти са присъствали на 26 информационни събития и близо 700 души са получили експертна информация за възможностите за финансиране от ЕСИФ. За една година последователите на ОИЦ във Facebook са се увеличили с близо 300 души или 1777, което показва, че ОИЦ-Добрич се е утвърдил като добър източник на информация за европейските възможности.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *