Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Разходите за чистотата на Добрич растат, а такса смет се събира само на 70-75%

План-сметката за разходите за чистотата на Добрич през 2021 година приеха на днешната онлайн сесия на Общинския съвет.

Детелина Николова коментира, че тази година се наблюдава сериозно увеличение на разходната част, докато събираемостта на такса смет се движи в рамките на 70-75%. Тя посочи че администрацията не предоставя анализ на тази събираемост, а градът е видимо мръсен. Николова посочи, че количествено-стойностната сметка за изграждане на втората клетка на депото в Стожер от 4,2 милиона лева е завишена. Отговорено бе, че сметката е актуализирана от проектантите тази година и тя е точно такава. Поставен бе и въпросът защо се увеличава количеството на отпадъците за депониране /29 000 тона/, при  положение че действа система за разделно събиране на смет. Зам.-кметът Пенчо Керванов отговори, че цифрата е прогнозна, а битовите отпадъци наистина са се увеличили в извънредното положение.

Общо сметката по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване е в размер на 17 262 316 лева, в това число за община Добрич 9,9 милиона лева. 

За осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и събирането и транспортирането им до депа се предвижда сумата от 3 430 000 лева. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии са планирани 1 780 000 лева.

Най-голямо е перото в раздела проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци –12 052 316 лв. Част от средствата обаче които община Добрич внася, се възстановяват от останалите общини, които ползват съоръжението край Стожер.

План-сметката бе приета с 25 гласа „за“, 11 „въздържали се“ и 3 „против“.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *