Водещи новини - дясно Добричка Общество

Над 1.7 млн. лв. ще изразходва Община Добричка за чистота през 2021 година

Общинският съвет /ОбС/ на Община Добричка одобри на свое заседание план-сметката за разходите за дейност „Чистота” за 2021 година. Те са в размер на 1 724 723 лева. За сметосъбиране и сметоизпозване ще бъдат изразходвани 398 419 лева, за обезвреждане на битови отпадъци – 848 728 лева, за чистота на териториите за обществено ползване – 477 576 лева.

На основание Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ бе определена основата за изчисляване на такси битови отпадъци. За физически лица тя е промил върху данъчната оценка на недвижимите имоти, а за предприятия и юридически лица – промил върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на недвижимите имоти.

Определен бе и размерът на такса битови отпадъци за 2021 година. От общинската администрация поясниха пред журналисти, че таксата за жилищни имоти на физически лица се увеличава от 5 и 5.4 промила на 6 и 7 промила. За нежилищни имоти на физически лица и жилищни и нежилищни имоти на юридически лица размерът на таксата се увеличава от 6.4 на 7.4 промила.

ОбС определи годишната такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци за лицата, подали декларация по чл. 15, ал 4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Добричка. За 1 контейнер тип „Бобър” от 1.1 кубически метра ще се плащат 820 лева. До сега сумата бе 500 лева. Определен бе и размерът на промила за такса битови отпадъци за услугата поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за подалите декларация лица – 1.6 промила. Толкова ще плащат и лицата, подали декларация, че няма да ползват имотите си през цялата година.

Пред общинските съветници кметът Соня Георгиева сподели притесненията си относно ниската събираемост на таксите и не добре застъпеното разделно събиране в общината. Тя посочи, че за настоящата година план-сметката за чистота е 1.3 милиона лева. От тях се планира от такса смет да бъдат събрани 920 193 лева. Към 15 декември са събрани 843 800 лева. Георгиева посочи, че през настоящата година са съставени 443 акта за несъбрани такси, които са два пъти повече в сравнение с предходната година. Образувани са 154 изпълнителни дела, от тях са постъпили 31 278 лева. Кметът сподели, че обикновено събираемостта се увеличава в края на годината, но т. г. рентите са по-ниски. От друга страна много от жителите на общината са в чужбина, други са с ниски доходи.

Снимката е илюстративна

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *