Добричка Здраве Общество

Удължават срока за предоставяне на здравно-социални услуги в община Добричка

Да бъде удължено изпълнението на дейностите по договор “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка” ще предложи на предстоящото заседание на Общинския съвет кметът Соня Георгиева. Договорът е сключен между Общината и Министерството на труда и социалната политика по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

С писмо на Управляващия орган на Оперативната програма е предложено изпълнението на договора да се удължи за срок от 6 месеца, считано от 1 януари 2021 година до 30 юни. Бюджетът ще бъде увеличен с 81 305.28 лева.

В докладната записка на Соня Георгиева се посочва, че изпълнението на договора е с голямо обществено значение в община Добричка относно предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, насочени към възрастни хора и лица с увреждания, мултиплициране на добри практики и утвърждаване на култура на потребление на социални услуги, както и на култура на поведение спрямо социално уязвимите групи в нужда чрез изграждане на модел на патронажни грижи. Към момента по проекта са обхванати 110 лица от целевата група, които получават услуги от икономически интерес – здравно-социални.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *