Добричка Общество

По “Красива България” Община Добричка ще ремонтира читалището в Одърци

С проектно предложение “Основен ремонт на общинска сграда с предназначение – кметство и читалище село Одърци” ще кандидатства пред Проект “Красива България” Община Добричка. Очаква се утре Общинският съвет на заседание да даде принципно съгласие за кандидатстване. 

С проектното предложение ще се искат средства по мярка “Подобряване на обществената среда в населените места” на “Красива България”, става ясно от докладната записка на кмета Соня Георгиева. Изготвен е инвестиционен проект за ремонт на сградата с количествено-стойностна сметка /КСС/, възлизаща на 236 800.58 лева с ДДС. Първият етап от строително-монтажните работи /СМР/ на стойност 64 777.55 лева с ДДС е изпълнен със средства от общински бюджет през настоящата година. Стойността на КСС по втория етап възлиза на 141 597.21 с ДДС. Има изискване в бюджета на всяко проектно предложение на стойност на СМР/ КСС под 215 000 лева с ДДС да се предвидят 6 процента /9 038.12 лева/ за организация, оперативно управление и контрол от страна на “Красива България”. Предвид това общият бюджет на проекта ще възлезе на 150 635.55 лева с ДДС.

Ако проектът бъде одобрен от бюджета на Община Добричка ще бъде осигурено съфинансиране в размер на 50 процента от целия бюджет или 75 318 лева. Кандидати за участие в кампания 2021 на Проект “Красива България” се набират до 6 януари.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *