Общество

ОИЦ-Добрич представи онлайн регионалния подход през бъдещия програмен период

Екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) проведе онлайн информационна среща, посветена на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Геновева Друмева, управител на ОИЦ-Добрич представи същността на новия интегриран подход, структурата на програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027, какво представлява инструмента Интегрираните териториални инвестиции и как чрез концепции изготвени в партньорство ще се разгърне бъдещия потенциал на развитие на регионите през бъдещия програмен период, съобщиха от ОИЦ.

По Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 ще се прилага интегриран териториален подход, насърчаващ партньорството между различни действащи лица на местно ниво за ефективното използване и развитие на потенциала на дадения регион. При този подход ще се подкрепят инициативите, които са насочени към разрешавани не общи проблеми и нужди, които носят полза общо за партньорите и за региона, а не отделни мерки или отделни проекти за всяка от отделните заинтересовани страни. Партньорствата могат да бъдат най-разнообразни: както между местните власти и други заинтересовани страни – представители на бизнеса, гражданското общество, научната общност; така и между самите публични институции – общини, областни администрации.

Чрез два основни приоритета ПРР 2021-2027 ще прилага интегрирания териториален подход на развитие. По Приоритет 1 ще се финансират десетте най-големи общини в страната, а останалите 40 – по Приоритет 2, където попада и община град Добрич, ще се прилага инструмента Интегрираните териториални инвестиции. Регионите от ниво 2 в България ще бъдат подпомагани чрез прилагане на концепции на ИТИ с комбинираното финансиране на различни програми, финансови инструменти и други източници на финансиране. 

Чрез концепциите за ИТИ в област Добрич ще се подкрепят проекти, включени в концепции, които отговарят на целите и приоритетите на  идентифицирани в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г. Всяка концепция на ИТИ трябва да включва комбинация от минимум два взаимосвързани и допълващи се проекта, насочени към територии с общи характеристики и/или потенциали за развитие, включващи най-подходящата комбинация от ресурси и мерки. Концепцията следва да бъде разработена и изпълнявана в партньорство, което включва миниум трима и максимум 10 партньори.

Наличието на обществена подкрепа за концепциите е задължително изискване, за това е от изключителна важност местната общественост да е активна и ангажирана в процеса на разработване и изпълнение на концепциите за ИТИ.

В края на информационната среща бяха представени и конкретни примери на концепция за ИТИ в широко партньорство между публични институции, частни предприемачи, неправителствени организации и университети.

Екипът на Областен информационен център – Добрич остава на разположение за предоставяне на допълнителна информация относно новия регионален подход. Презентацията от срещата може да бъде намерена на фейсбук страницата на центъра.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *