Водещи новини - дясно Здраве Крими Общество

Тестват служители на МВР при признаци на мания за “свръхсили”

Полицаите ще бъдат задължени да ходят на регулярен психотест, в случай на констатирани дезадаптивно или рисково отклонение в поведението им.

Служителите на МВР ще ходят на психологично изследване по заявка на съответния началник, ако бъде забелязано отклонение в поведението им. Това става ясно от Наредба за психологичната пригодност в министерството на вътрешните работи, публикувана за обществено обсъждане. Според наредбата служителят може да откаже да приеме заповедта, с която го изпращат на изследване.

Част от критериите за определяне на нуждата на психологическа помощ в наредбата са:

 • споделяне на некореспондиращи с реалността мисли и идеи
 • ирационални твърдения (напр. вярване в собствени свръх-способности, ирационални страхове от преследване и т.н.)
 • често повтарящи се безсмислени действия (напр. движение в кръг, тръгване и връщане на едно и също място и т.н.)
 • рязка промяна на обичайните навици и предпочитания, будеща тревога, поради своя характер или нелогичност

Подходът към всеки случай ще е индивидуален. Служителите на МВР ще бъдат консултирани, за да бъдат решени психическите им проблеми.

Поведението на служителите ще бъде проверявано от трима специалисти, като председател на комисията ще е психолог на висок пост.

По смисъла на Наредбата, “държавни служители в МВР“ са държавните служители по чл.142, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗМВР.

„Дезадаптивно поведение“ са:

 • Всички прояви в поведението на държавен служител на МВР, които са предпоставка за трайно неефективно изпълнение на служебните задължения.
  • Проявите на дезадаптивно поведение могат да включват злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества, хазартна зависимост, хронични стресови състояния, породени от травматизъм или житейски кризи, склонност към импулсивно, непровокираноот ситуациите агресивно поведение и междуличностна конфликтност, устойчив маниен илидепресивен фон на настроението, прекомерна сензитивност и тревожност, емоционална ранимост, фобии, наличие на странни мисли и идеи, противоречащи на реалността и водещи до лоша социална адаптация и превратно интерпретиране на действителните събития

„Рисково поведение“ е:

 • Дезадаптивно поведение по т.2 от Наредбата, което представлява заплаха за животаи сигурността на държавния служителили за живота и сигурността на други лица.
  • Проявите на рисково поведение включват очевидно некореспондиращи с реалността мисли и поведение, неоснователна мнителност и подозрителност, изблици на неконтролируем гняв и агресивност, мисли за самоубийство.

“Психологически непригоден за държавна служба на заеманата длъжност“ е служител:

 • При когото е установено несъответствие на актуалния личностен профил с емпирично установените психологични критерии за успешна адаптация и ефективна реализация на длъжност в съответното направление на дейност, изразяващо сев прояви на някаква форма на дезадаптивно и/или рисково поведение
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *