Общество Тервел

Община Тервел разширява обхвата на разделното събиране през 2021 година

Услугите по разделно сметосъбиране в Община Тервел се извършват и ще се извършват безплатно за населението. До тази година разделно се събираха хартия, стъкло и пластмаса. От началото на следващата година ще започне и разделно събиране на алуминиеви кенчета от бира и безалкохолни напитки и на строителни отпадъци.

Опитът, който имаме с разделното сметосъбиране до момента сочи, че гражданите не винаги спазват обозначенията за разделно изхвърляне на отпадъците , с които са облепени контейнерите (а те са и с различни цветове ) и изхвърлят битов отпадък в контейнери за разделно събиране . Това създава много трудности. За да се избегне такъв проблем и при новите видове разделно събиране на отпадъците , редът за ползването ще бъде следният:

За строителните отпадъци:

Осигурени са четири открити контейнера, всеки с вместимост по 6 куб.м. , обозначени с надпис „За строителни отпадъци“ и с логото на община Тервел. Два от контейнерите ще се предоставят по заявка безплатно на граждани и фирми, които правят ремонти и се очаква да генерират строителни отпадъци над 4 куб.м. от ремонтните дейности; Третият контейнер ще бъде разположен в двора на звено „Чистота“ , след портала и в него граждани ще могат да изхвърлят малки количества строителни отпадъци, които носят в чувалчета, със собствен транспорт. Четвъртият контейнер ще бъде разположен в двора на претоварната станция , след портала , и в него също ще се приемат строителни отпадъци, донесени от граждани.Дворовете на звено „Чистота“ и на претоварната станция се намират в двата края на града и до тях се стига по пътища, които са в отлично състояние.

Една от 20 кубиковите надстройки на автомобила, с който общината носи отпадъците в регионално депо в с.Стожер ще бъде отделена и ще се ползва само за строителен отпадък. След напълването й, тя ще бъде превозена и предадена на депото в с.Стожер, при заплащане на дължимата такса за обработка и депониране на отпадъка на оператора на депото за сметка на Община Тервел.

Обръщаме внимание, че в случаите, в които се извършват ремонти, за които е издадено разрешение за строеж и са  възложени на строителни фирми, задължението да бъдат  извозени строителните отпадъци е на строителната фирма – изпълнител. Този, който възлага ремонта, следва да включи този ангажимент в договора си със строителната фирма и да го заплати.

За алуминиевите кенчета:

На пет места в гр.Тервел ,които все още обсъждаме , ще бъдат поставени ясно обозначени съдове за събиране на кенчета. При напълването им , общината ще предава събрания отпадък на фирми, които го изкупуват. Макар и минимални, събраните средства ще се влагат в кауза, която също в момента обсъждаме с млади хора от общината.Ще предоставим допълнително информация за местата, на които можете да изхвърляте кенчетата и за каузата, която ще имате възможност да подкрепите с този тип разделно сметосъбиране.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *