Общество

Най-засегнатите от кризата в Добрич ще получават топъл обяд

По процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕНПЛ) за периода 2014-2020 г, кандидатства Община Добрич.

Целевите групи по програмата са:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Топлият обяд ще бъде раздаван на два пункта – разливна към Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ с адрес гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ №82 и трапезария към Храм „Света Троица“ с адрес: гр. Добрич, ул. „Цар Иван Асен“ №2. Предвид епидемичната обстановка в страната и избягване струпването на хора ще бъдат изготвени графици за получаването на храна.

За да се гарантира, че помощта ще достигне до най-засегнатите от кризата, общината ще идентифицира най-нуждаещите се лица.

В тази връзка Община град Добрич кани гражданите, попадащи в целевите групи, да кандидатстват със заявления-декларации от 14 до 18 декември в приемната на Дирекция „Социално подпомагане”, която се намира на ул. „Любен Каравелов“ №6 в сградата на Клуб на пенсионера „Димят“ всеки работен ден от 10 до 16 часа.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *