Общество Тервел

Мерки за преодоляване на икономическите щети върху бизнеса приема Община Тервел

Предложение за приемане и прилагане на мерки за преодоляване на икономическите щети върху бизнеса в община Тервел ще внесе на предстоящото заседание на Общинския съвет кметът инж. Симеон Симеонов. То предвижда изцяло да се освободят от заплащане на дължимите наеми и такса “тротоарно право” за целия срок на обявените временни противоепидемични мерки всички търговци-наематели на общински обекти, чиято дейност е преустановена.

В докладната на кмета се посочва, че Община Тервел се опитва да облекчи в известна степен затрудненията на гражданите и бизнеса, които възникват в следствие на ограниченията, наложени от мерките за социална изолация. Паралелно с това Общината, в качеството си на икономическа единица, която извършва разходи в полза на населението си, също търпи ограничения. Те се изразяват в намаляването на приходите в общинския бюджет – също в следствие на наложената социална изолация.

Кметът Симеонов посочва, че в течение на годината са въведени и прилагани без прекъсване мерките да дезинфекция, осигуряване на контрол за недопускане на деца и хора с температура и респираторни заболявания в детските градини и обществени сгради и всякакъв друг тип мерки, свързани с ограничаване на разпространението на вирусната инфекция. Осигурени са и възможности за патронажна грижа за целеви групи, попадащи в рисков спрямо COVID-19 диапазон. Приложени са мерки за осигуряване на заетост на персонала, ангажиран в звената на бюджетна издръжка, така че да няма хора, на които да се налага да ползват неплатен отпуск.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *