Водещи новини - дясно Образование

18 свободни места за лекари-специализанти обяви болницата в Добрич

Конкурс за заемане на свободни работни места за лекари-специализанти обяви Многопрофилната болница за активно лечение /МБАЛ/ в Добрич. Те са за места, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 2017 година

Свободните работни места за лекари-специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучение по чл.40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42б от Наредба №1/ 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването са по следните специалности:

  • Лекар-специализант “Пневмология и фтизиатрия” – 1 място,
  • Лекар-специализант “Неонатология” – 1 място.

Свободните работни места, за които болницата е акредитирана като база за придобиване на специалност в системата на здравеопазването със заповед на министъра на здравеопазването от 2017 г. за присъдена акредитационна оценка на “МБАЛ-Добрич”АД “Отлична” за срок от пет години са по следните специалности:

– Лекар-специализант „Нервни болести” – 1 място,

– Лекар-специализант “Педиатрия” – 1 място,

– Лекар-специализант “Анестезиология и интензивно лечение” – 2 места,

– Лекар-специализант “Пневмология и фтизиатрия” – 1 място,

– Лекар-специализант “Неонатология” – 1 място,

– Лекар-специализант “Акушерство и гинекология” – 1 място,

– Лекар-специализант “Кардиология” – 1 място,

– Лекар-специализант “Нефрология” – 1 място,

– Лекар-специализант “Хирургия” – 1 място,  

– Лекар-специализант “Медицинска онкология” – 2 места,   

– Лекар-специализант “Неврохирургия” – 1 място,

– Лекар-специализант ” Гастроентерология” – 1 място,  

– Лекар-специализант ” Образна диагностика” – 2 места,                                                        

Изискванията за заемане на длъжността са образователно-квалификационна степен: висше – магистър по медицина; членство в Български лекарски съюз. Кандидатите не трябва да са осъждани за престъпление от общ характер и да са лишавани от правото да упражняват професията.

Необходимите документи за кандидатстване са публикувани в сайта на болницата. Конкурсът ще се проведе в два етапа. Първият е проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на „МБАЛ-Добрич”АД. На допуснатите участници да бъдат съобщени писмено датата, часа и мястото на провеждане на втори етап от конкурса. Вторият етап е оценка на кандидатурата от определена за целта комисия.

При наличие на повече кандидати от броя на определените места класирането ще се извърши съобразно окончателен резултат на оценката на комисията, провела конкурса. Комисията ще изготви протокол с одобрените кандидати за лекари-специализанти по съответната специалност в системата на здравеопазването.

Документите се приемат всеки работен ден от 8 до 16 часа в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ лично от кандидатите или от упълномощено лице от 11 декември. За контакти: Отдел „Човешки ресурси”,  тел. 058/ 600 488 в. 325.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *