Каварна Общество Спорт

Спортни обекти за безвъзмездно ползване предоставя Община Каварна

Съобщения относно проявен интерес към безвъзмездно ползване на два спортни имота – общинска собственост, в Каварна са публикувани в сайта на Общината. Това са стадион “Калиакра” и спортна зала “Олимпиада”. Заявеният интерес е във връзка с Наредба №5 за управление, разпореждане и ползване на спортните обекти, собственост на Община Каварна, и за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитани, спорта и спортно-туристическата дейност.

Кандидатите, желаещи да ползват безвъзмездно спортни обекти, могат да подадат *заявление по образец в деловодството на Общината до 8 януари 2021 година. Изискване към тях е да нямат задължения по чл. 87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Кандидатите трябва да представят справка-информация от училище за броя на учениците от спортния клуб или организация и треньор на щат, както и справка-информация от съответната федерация, в която членува съответният клуб, с поименен списък на картотекираните състезатели, възрастови групи, национални състезатели и подготвителни групи.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *