Водещи новини - дясно Политика

Четиримата съветници от Община Добричка не са изключени от БСП

Общопартийната контролна комисия /ОПКК/ на БСП в София реши да се отмени решението на Общинския съвет /ОбС/ на БСП –Добричка, с което се изключват от партията д-р Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева. В решението се посочва още, че след дълга и неприятна битка четиримата не са изключени от редиците на БСП.

Припомняме, че решението за налагане на мярка за партийно въздействие изключване на д-р Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева е взето от ОбС на БСП – Добричка на 1 юни. В документа на ОПКК се посочва, че от четиримата само Теодора Василева е член на ОбС на БСП – Добричка като ръководител на Младежко обединение. Изключените не са информирани, че ще се обсъжда партийното им положение и не са присъствали на заседанието.

ОбС на БСП – Добричка уведомява Националния съвет на БСП и ОПКК за решението юли, а изключените са информирани с писма, получени в периода от 5 до 10 август.

Д-р Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева подават жалба в Общинската контролна комисия /ОбКК/ – Добричка на 7 август. В своето решение от 29 август  ОПКК оставя без последствие жалбата в съответствие с чл. 6, ал. 5 от Устава на БСП. Според тази алинея решенията на партийните организации и органи могат да се обжалват в едномесечен срок от тяхното приемане. От ОПКК посочват, че очевидно уставът на БСП предполага, че обжалващите решенията на партийните органи присъстват при приемането или поне са запознати с приетите решения още в деня на тяхното приемане. „Практиката в българското законодателство е сроковете за обжалване да започват да текат от датата на връчване на решението на страната (Граждански процесуален кодекс) или от датата на обявяването на решението (Изборен кодекс). Дори да се приеме, че решението е обявено на 13.07.2020 г., когато е получено в НС на БСП и в ОПКК, то жалбата от 07.08.2020 г. е подадена в едномесечен срок”, пише в решението на ОПКК.

Тъй като Теодора Василева не е уведомена, че ще се обсъжда партийното й положение, е нарушен чл. 10, т. 8 от Устава на БСП, според който партийните членове имат право да участват лично, когато се обсъжда партийното им положение и дейност, посочва ОПКК. За да се възползва от правото си да участва лично, партийният член следва да бъде уведомен, че ще се разглежда партийното м у положение.

Според Общопартийната контролна комисия съгласно чл. 12, ал. 1 от Устава на БСП партийния статут на социалист се обсъжда и решава от основната партийна организация или от партийния орган, на който е член. Даниела Йорданова, Донко Марев и Петко Игнатов не са членове на ОбС на БСП – Добричка, поради което ОбС на БСП – Добричка няма право да разглежда партийното им положение.

„Съгласно чл. 45, ал. 2 от Устава на БСП общинските съветници, избрани от името на БСП, се обединяват  в Група на общинските съветници.  Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева са избрани от името на БСП и независимо от партийната им принадлежност, те са в Групата на общинските съветници. Промяната в състава на Групата и в нейното ръководство се извършва само с решение на Групата по реда на чл. 6, ал. 2 от Устава на БСП”, пише още в решението.

В него се посочва, че след многобройни жалби и изслушване на място пред Общопартийната контролна комисия в София, е решено да се отмени решението на ОбС на БСП – Добричка от 1 юни, с което се изключват от партията Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева. 

Ето и цялото решение на ОПКК:

На 01.06.2020 г. Общински съвет на БСП – Добричка, прие решение за налагане на мярка за партийно въздействие изключване на Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева. От четиримата само Теодора Василева е член на ОбС на БСП Добричка като ръководител на Младежко обединение. Изключените не са информирани, че ще се обсъжда партийното им положение и не са присъствали на заседанието.

Общинският съвет на БСП – Добричка уведомява НС на БСП и ОПКК за решението, с което изключва Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева с писмо от 13.07.2020 г., а изключените са уведомени за решението с писма, получени в периода от 05.08.2020 г. до 10.08.2020 г.

Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева подават жалба б ОбКК – Добричка на 07.08.2020 г. В своето решение от 29.08.2020 г.  ОПКК оставя без последствие жалбата в съответствие с чл. 6, ал. 5 от Устава на БСП. Според тази алинея решенията на партийните организации и органи могат да се обжалват в едномесечен срок от тяхното приемане. Очевидно Устава на БСП предполага, че обжалващите решенията на партийните органи присъстват при приемането или поне са запознати с приетите решения още в деня на тяхното приемане. Практиката в българското законодателство е сроковете за обжалване да започват да текат от датата на връчване на решението на страната (Граждански процесуален кодекс) или от датата на обявяването на решението (Изборен кодекс). Дари да се приеме, че решението е обявено на 13.07.2020 г., когато е получено в НС на БСП и в ОПКК, то жалбата от 07.08.2020 г. е подадена в едномесечен срок.

Тъй като Теодора Василева не е уведомена, че ще се обсъжда партийното и положение, е нарушен чл. 10, т. 8 от Устава на БСП, според който партийните членове имат право да участват лично, когато се обсъжда партийното им положение и дейност. За да се възползва от правото си да участва лично, партийният член следва да бъде уведомен, че ще се разглежда партийното м у положение.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Устава на БСП партийния статут на социалист се обсъжда и решава от основната партийна организация или от партийния орган, на който е член. Даниела Йорданова, Донко Марев и Петко Игнатов не са членове на ОбС на БСП – Добричка, поради което ОбС на БСП – Добричка няма право да разглежда партийното им положение.

Съгласно чл. 45, ал. 2 от Устава на БСП общинските съветници, избрани от името на БСП, се обединяват  в Група на общинските съветници.  Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева са избрани от името на БСП и независимо от партийната им принадлежност, те са в Групата на общинските съветници. Промяната в състава на Групата и в нейното ръководство се извършва само с решение на Групата по реда на чл. 6, ал. 2 от Устава на БСП. Представеното решение за избиране на Георги Драгнев за ръководител на Групата общински съветници е прието при участието на трима от общо седем общински съветница в Групата.

След многобройни жалби и изслушване на място пред Общопартийната контролна комисия в София, се реши да се отмени решението на ОбС на БСП – Добричка от 01.06.2020 г., с което се изключват от партията Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева.  Отменено бе и решението на тримата общински съветника (Теодора Иванова, Георги Драгнев и Йордан Йорданов) за избиране на Георги Драгнев за ръководител на Групата общински съветници.

Цитираното по-горе е цялото решение на Общопартийната контролна комисия в София. След дълга и неприятна битка Даниела Йорданова, Донко Марев, Петко Игнатов и Теодора Василева НЕ СА изключени от редиците на БСП.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *