Крушари Общество

Приемат заявления от желаещи да получават топъл обяд в община Крушари

Община Крушари подготвя проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ –  топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19, по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. В изпълнение на изискванията на процедурата се обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.

Допустими целеви групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ в Добрич.

Желаещите да бъдат включени, които живеят в населените места на община Крушари, могат да подадат своите заявления и подкрепящите документи към тях при кметовете, а жителите на с. Крушари – в деловодството на Общинска администрация в срок от до 17 часа на 11 декември.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *