Бизнес Добрич Общество

Предлагат цените за таксиметров превоз в Добрич да не бъдат променяни

Общинският съвет на Добрич ще гласува на сесията на 18 декември предложението на Общината за минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на града. Те остават същите като миналогодишните. Цената на дневната тарифа за 1 км пробег е 0.75 лв, а на нощната тарифа е 0,85 лв. Максималните цени са 1.20 лв. дневна тарифа за километър пробег и 1.30 – за нощна.

Към 2 декември 2020 г. има издадени 352 броя разрешителни за таксиметров превоз на пътници, от които 41 броя разрешителни са прекратени, посочват от Общината. Основната причина затова е, че част от тях работят по черноморските ни курорти. Тази услуга е в разрешителен режим, а ценообразуването й е в правото на данъчно задълженото лице, извършващо дейността. Законът за автомобилните превози вменява на Общинските съвети по места ежегодно да определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

При формирането на сегашното предложение са взети предвид досегашната цена на услугата, изчислена на база разходи за гориво,  амортизации, заплати, както и други преки и административни разходи за дейността.

Започва кампания за пререгистрация на такситата в Добрич за 2021 година

От миналата стартира кампания за пререгистрация на таксиметровите превозвачи с издаване на нови разрешителни и холограмни стикери с нов дизайн за таксиметров превоз през 2021 година.