Водещи новини - дясно Образование

РДСП-Добрич: Кои родители с деца до 14 години имат право на помощи в пандемията

Кои родители с деца до 14-годишна възраст имат право на подпомагане разясни за Про Нюз Добрич директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Добрич Ирена Баирова. Тя посочи, че с ПМС №322 от 23 ноември, обнародвано на 27-и в Държавен вестник, има изменения и допълнения в Правилника на Закона за социално подпомагане. Те са свързани с разширяване на критериите за правото на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст.

По думите на Баирова промените са в няколко аспекта. Подоходният критерий, който преди беше 610 лева, вече е 915 лева на член от семейството. Добавено е, че правото да получават месечна помощ имат семейства с деца до 14-годишна възраст, в които двамата или единият родител или родител, отглеждащ сам дете, не получава парично обезщетение за временна неработоспособност. Право на тази помощ имат семейства, в които единият или двамата родители са безработни, като задължително трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и да нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение да е по нисък от средномесечния доход по ал.4 от чл.16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Друго условие е ако единият или двамата са на работа, но са си изчерпали възможностите за платен отпуск, не може да им бъде осигурена работа дистанционно и са минали в неплатен.

Документите се подават в дирекциите „Социално подпомагане”/ДСП/ по настоящ адрес. Заявленията и служебните бележки, които са стандартни, могат да се изтеглят от страницата на Агенцията за социално подпомагане. Служебната бележка се попълва от работодателя. Лицата, кандидатстващи през декември, трябва да представят дохода си за месеца, в който училището или детското заведение са въвели ограниченията във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. След направена проверка от страна на служителите в ДСП ще бъде извършена преценка дали отговарят напълно на условията и директорът на ДСП ще се произнесе със заповед.

В случай, че въведената в училището/ детското заведение мярка обхваща период от два и повече месеца, семействата, на които е отпусната помощта, следва да представят в ДСП удостоверения за доходи всеки месец.

Друго важно условие е децата задължително да са записани на училище/ детска градина. Тази информация се получава по служебен път. Лицата трябва да са на ясно, че ако училището е затворило от 30 ноември до 21 декември, а те са в неплатен отпуск от 7 декември, са в правоимащи от 7 до 21 декември. 

Помощта за месец за едно дене е 610 лева, за две – 915 лева.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *