Водещи новини Здраве Общество

Над пет пъти над нормата е замърсеността на въздуха на места в Добрич

Отчетените стойности на фини прахови частици във въздуха на Добрич тази вечер достигат над пет пъти над нормата . Това сочат данните от петте станции, позиционирани в града към 21.40 часа. Те са част от независимата международна мрежа от станции airtube.info /част от проекта LUFTDATEN и българската му част Airbg.info – Измери сам данните. В него се цели събиране на реална информация за качеството на въздуха, посредством сензори, инсталирани и поддържани от доброволци/.

Данните по часове /до 19 часа/ днес показват, че Добрич диша мръсен въздух през целия ден като стойностите за ФПЧ10 варират от 73 до 138 мкг/м3, като във вечерните часове замърсеността на въздуха, който дишаме се увеличава.

Приема се, че качеството на въздуха, според стойностите на фини прахови частици, е Добро, ако стойностите на ФПЧ10 е между 0 и 20 мкг/м3, при 20-35 мкг/м3 то е допустимо, 35-50 мкг/м3 – умерено,  при 50-100 мкг/м3 – лошо, а при 100-1200 мкг/м3 е много лошо.

Към 21,40 часа петте станции в града показват стойности от 172 мкг/м3 в района на ул. „Даме Груев“, 187 мкг/м3 – ул. „Йордан Йовков“, 203 мкг/м3 – улица „Баба Минка“, 246 мкг/м3 – ул. „Ген. Колев“ и 255 мкг/м3 – ул. „Сан Стефано“.

Стойностите се завишават с всяка изминала минута.

Статистиката от сайта показва, че 11 дни от месец ноември средно дневна норма на замърсеност с фини прахови частици е над  нормата, която е 50 мкг/м3 и е средно 70 мкг/м3.

Близо месец горящи отпадъци задушават Добрич, предписания и актове не помагат

Нормата е превишавана вече 27 пъти от началото на година, като н някои дни е достигала до 120 мкг/м3.

От станцията “Добрич – АИС ОУ Хан Аспарух” към Системата за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух данни за днес не се показват. За вчера те не отчитат завишение.

С Наредба №12 от 15 юли 2010 г. са приети норми за пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните ПДК за фини прахови частици: ФПЧ10 средно дневна норма – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно); ФПЧ2.5 – СГН + ДО – 30 мкг/м3.

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК – модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат. Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *