Добрич Общество

Сесия на Общинския съвет на Добрич – какво ще обсъждат съветниците?

Днес ще се проведе заседание № 15 на Общинския съвет на Добрич.

Ще бъдат разгледани промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич в частта за екологичните категории на превозните средства. Ще бъде гласувана Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Общинските съветници ще обсъдят два концесионни договора – за СК „Русалка“ и Танцовата площадка в градския парк. Предлага се концесиите да бъдат прекратени, ако концесионерите не платят дълговете си в едномесечен срок и не спазят условията в договорите.

Съветниците трябва да дадат съгласие за кандидатстване с проектно предложение “Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Общинският съвет трябва да даде съгласие ДКЦ 1 да закупи „Мини вертикален ламинарен бокс клас – II“. Ламинарният бокс осигурява защита на пробата за изследване, на околната среда и медицинския персонал в микробиологична лаборатория.

Ще бъде актуализиран и бюджетът на Община град Добрич за 2020 година.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *