Добрич Общество

ОбС даде зелена светлина на проекта за ремонт на концертна зала „Добрич“

Общинският съвет на Добрич даде на днешната сесия зелена светлина Общината да кандидатства за финансиране на проект за мащабен ремонт на Концертна зала „Добрич“.

Съветниците декларираха поемането на ангажимент за устойчивост на проекта и че съответната културна инфраструктура няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.

Община Добрич ще кандидатства пред ОП „Региони в растеж“. Проектът е “Обновяване на културна инфраструктура – зала ‚Добрич”, изготвен по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020. 

Основните ремонтни дейности обхващат покрива, фасадите, гримьорнитe, спомагателнитe помещения и коридори, зрителнатa зала и сцената, представителни помещения, гардеробни и санитарни възли. Предвидени са строителни и монтажни работи по отоплителните, вентилационни и климатични инсталации, електрическата инсталация и ВиК. Ще се положи топлоизолация, нова мазилка, ще бъдат възстановени липсващи и компрометирани облицовки по фасадата.  Ще  се постави LED осветление, ще има повдигателна платформа за хора с увреждания, като се разглежда възможността да се направи асансьор. На пода на сцената ще се поставят шумозаглушителни елементи, за да не се предават вибрации на органа. Ще се почисти голямото пано над входа. Конструктивни промени няма да се правят.

Обща сума на проекта с ДДС е 2 334 130 лева. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е  1 272 050 лева, стойността на инвестиционния кредит, който трябва да бъде изтеглен, е 693 390 лв., а собственото участие на общината – 368 688 лв.

За ремонта на Органовата зала се говори отдавна. През месец юни т.г. Община Добрич обяви обществена поръчка за цялостното й обновяване. От администрацията обясниха, че това е направено с цел когато финансирането бъде одобрено, тази процедура вече да е изпълнена.

За Про Нюз Добрич от общината съобщиха, че е в ход процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване“. Комисията, назначена със заповед на кмета, в момента разглежда офертите на кандидатстващите фирми.

Не са констатирани проблеми след ремонта на покривната конструкция на залата миналата година.

Сградата на зала „Добрич“ е строена през 1975 година. Освен зрителна зала с 550 места, има и прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения. През 1988 година е монтиран орган, какъвто малко градове в страната притежават и който създава условия за по-богат културен живот. В периода на експлоатация на сградата са правени няколко частични ремонта, а миналата година бе ремонтирано покривното покритие

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *