Здраве Общество

Днес е Денят на психотерапията

На 23 ноември се отбелязва Денят на психотерапията.

Психотерапията е методично прилагане на определени психологически техники за възстановяване главно на психичното равновесие на личността. Психотерапията е метод за работа с пациенти, който цели да им помогне да модифицират, променят или отслабят действието на фактори, пречещи на житейската им ефективност. За тази цел се използва взаимодействието между пациента и психотерапевта. Кои методи ще се приложат зависи от проблематиката, представяните симптоми и трудности, както и от следваната от терапевта теория.

Полето на психотерапията е много обширно, като се започне от характерологичните разстройства и неврозите и се стигне до психосоматичните заболявания и дори до психозите. Всички психотерапевтични методи (морална подкрепа, внушение, рехабилитация, психоанализа), основаващи се на общуването, установено между терапевта и пациента, преследват идентични цели – личностно развитие и по-добро интегриране в обществото. Според начина на действие се различават три големи категории психотерапии: психотерапии, основани на внушение (убеждаване, морално напътствие); психотерапии почиващи на катарзис (извикване в съзнанието на изтласкани чувства под въздействие на хипноза или субнаркоза); психотерапии, позволяващи на пациента да промени личността си като анализира дълбоките си конфликти като интегрира в съзнанието си несъзнавани афекти и като променя своите защитни механизми.

Българската асоциация по психотерапия е организация в обществена полза, обединяваща професионалистите и институциите в областта на психотерапията в България. В нея членуват представители на повечето форми на психотерапия у нас. БАП е член на Европейската асоциация по психотерапия и е Национална присъждаща организация за квалификацията “психотерапевт” (National Umbrella Organisation & National Awarding Organisation). Като такава тя изгражда и поддържа националния Регистър на психотерапевтите и Регистъра на институтите за обучение по психотерапия в Република България и полага усилия за регламентирането и утвърждаването на психотерапията като професия.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *